Fakultet Organizacionih Nauka

FON ima razvijenu međunarodnu saradnju, koja se odvija kroz zajedničke studijske programe, razmenu studenata, saradnika i nastavnika, zajedničke istraživačke i razvojne projekte  i konferencije. Najuspešnija saradnja je ostvarena sa fakultetima iz Slovenije, Velike Britanije, Francuske, Slovačke, Nemačke, Portugala, Grčke, Austrije, Makedonije i Češke.

Fakultet organizacionih nauka poseduje četiri studijska programa: Informacioni sistemi i tehnologije, Menadžment, Operacioni menadžment i Upravljanje kvalitetom. Na fakultetu postoje i specijalističke i doktorske studije. Fakultet trenutno zapošljava 219 ljudi. U nastavi radi 145 zaposlenih, od kojih je više od polovine mlađe od 35 godina. Broj redovnih profesora je 28. 

Znanja stečena tokom studija naši studenti proveravaju i primenjuju kroz organizovanu praksu u više od 200 najuspešnijih domaćih kompanija, kao i kroz program međunarodne razmene studenata. Studenti FON-a su aktivno uključeni u rad više od deset studentskih organizacija i ponosni smo na njihove pobede na brojnim međunarodnim takmičenjima u znanju i sportu (Microsoft Imagine Cup, Balkan Case Challenge, FUTUR, Case Study Show, Tournoi des 5 ballons, Beogradske internacionalne igre, Menadžerijada).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *