Motivaciono pismo

Prilikom navođenja ciljeva, bitno je da budete realni, da dobro procenite sebe, svoje sposobnosti i mogućnosti. To će imati dobar efekat na komisiju koja bude čitala vaš CV i motivaciono pismo.

U pismu, takođe možete napisati i u kojim oblastima svog zanimanja želite da napredujete, odnosno da predočite kako se posao za koji konkurišete uklapa u vaše profesionalne ciljeve.Bitno je i da ciljevi iz CV-a budu usklađeni sa ciljevima koje ste naveli u motivacionom pismu.

Saveti prilikom pisanja motivacionog pisma

Najpre dobro razmislite šta je to što vas motiviše, pokreće, u čemu želite da napredujete da li ćete to moći ako budete primljeni na posao za koji želite da konkurišete. Razmislite koji su vaši ciljevi u karijeri, da li ste spremni na određene izazove, ukoliko ga taj posao poseduje, i zašto mislite da ste baš vi prava osoba za taj posao.

Sledeći korak je da pažljivo proučite šta sve možete postići na poslu za koji konkurišete. Saznajte više o metodama poslovanja, načinu na koji se sarađuje sa drugim kompanijama, klijentima.

Takođe možete prilikom pisanja navesti ono što vas je privuklo tom poslu, istaknite neku posebnost u vezi sa tim poslom.

Primer motivacionog pisma

Sa leve strane pisma trebalo bi navesti ime i prezime osobe kojoj šaljete pismo, ispod toga poziciju te osobe u kompaniji, zatim ime kompanije i adresu. Sa desne strane, vaše ime i prezime, u narednom redu vašu adresu, kontakt telefon, e-mail adresu i na kraju datum, mesec i godinu.

Pismo započinjete sa Poštovani/na, a u prvom paragrafu navedite ko ste, šta želite, odnosno da želite da konkurišete za posao.

U sledećem paragrafu ukratko napišite vaša dosadašnja stečena znanja, da li imate neka iskustva u praksi, da li ste učestvovali u nekom volonterskom radu i da li posedujete neku dodatnu edukaciju(dobro vladate računarima, znate nekoliko stranih jezika). Objasnite povezanost između vašeg obrazovanja, stečenog iskustva (ukoliko ga posedujete) i posla za koji konkurišete, jer na taj način pokazujete koliko ste motivisani za taj posao. Tu vam može pomoći takozvani STAR MODEL(S – situacija, T – zadatak(task), A – aktivnost, R – rezultat), gde je samo potrebno da odgovorite u kojoj ste se situaciji našli kada ste obavljali određeni posao, zatim koji vam je bio zadatak, koje ste sve aktivnosti imali i obavljali i na kraju rezultat, odnosno šta ste novo naučili i šta ste postigli. I ne ponavljajte informacije iz CV-a!

U trećem i poslednjem paragrafu potrebno je da odgovorite na pitanje “Zašto ste baš vi prava osoba za taj posao?”. Navedite osobine koje su poželjne za taj posao, a koje posedujete. Pronađite meru između hvaljenja i preterane skromnosti, šlihtanja i pokazivanja znanja i motivacije.

Nastojite da  odgovorite na zahteve konkursa, da budete originalni, koristite jasne reči, povežite paragrafe u jasnu celinu, pokušajte da prvim paragrafom privučete pažnju, a poslednjim impresionirate.

Na samom kraju, pročitajte šta ste napisali, ispravite gramatičke i pravopisne greške, dodajte ako ste nešto izostavili, nepotrebno izbacite i vi ste završili svoje motivaciono pismo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *