Veliki plus mog univerziteta

O Univerzitetu

Prednost mog univerziteta je velika teritorija i mala udaljenost između fakulteta, što olakšava  međusobnu komunikaciju i kretanje studenata, koji često izučavaju predmete sa različitih katedri (sa različitih fakulteta) i zbog toga periodično moraju da se premeštaju iz jedne zgrade u drugu. Tako na primer, ja kao student medicine, slušam predavanja iz matematike na matematičkom faukultetu  i isto se tiče svih ostalih predmeta (fizike, istorije, kulture jezika, politologije, geografije, filozofije itd). Većina studenata ima predavanja i vežbe šest puta nedeljno, uključujući i subotu. Zbog velikog broja studenata veoma je teško napraviti raspored, koji bi odgovarao svima. Predavanja uglavnom počinju u devet i nekad se desi da imamo pauze između dva predavanja. Prisustvo na predavanjima uglavnom nije obavezno, ali je pre nekoliko godina stupio na snagu sistem, po kome studenti za prisutstvo na predavanjima i vežbama dobijaju određene bodove, koji kasnije utiču na konačnu ocenu. Ovaj sistem se nedavno pojavio, pa i njegova primena još uvek nije konačna.

A kada se završe predavanja…

Inače, kod nas su veoma razvijene vannastavne aktivnosti. U sklopu univerziteta postoji i veliki sportski kompleks sa stadionom, fudbalskim terenima, nekoliko teniskih terena, posebnim salama za košarku, odbojku, badminton, gimnastiku. Postoji i poseban objekat, koji je namenjen za kreativan rad studenata, takozvani interKlub, gde se nalaze radionice za vokal (akademski, pop), radionice za ples (standardni, latino, narodni, orijentalni), art radionice, pozorište, itd.

RUDN se zalaže za sprovođenje različitih manifestacija na univerzitetu. Redovno, skoro svakog meseca, na univerzitetu se provode različiti koncerti, organizuju se okupljanja bivših studenata, sastanak najboljih studenata, provode se naučne konferencije, lekcije, koje drže poznati ruski ili strani profesori i naučnici. Tako se svake godine na svim ruskim univerzitetima, pa i na našem, održava Festival nauke, gde svaki fakultet može da pokaže svoja najnovija dostignuća u različitim oblastima i opšti nivo naučne delatnosti, što je zanimljivo ne samo studentima, već i srednjoškolcima, koji na taj način mogu da upoznaju fakultete  i lakše donesu odluku o svojoj budućoj profesiji.

Zanimljivosti

Ono što je karakteristično za svaki ruski univerzitet  je svoj KVN tim. KVN su popularne humorističke igre u kojoj se timovi različitih univerziteta takmiče u improvizacijama na zadate teme, duhovitim odgovorima na pitanja, predstavljanju kratkih humorističkih scena, i sl. Najbolji timovi učestvuju u finalnim takmičenjima, koji se prikazuju na državnoj televiziji i predstavljaju jednu od najgledanijih emisija. Tako je tim našeg univerziteta tri puta bio u finalu lige, a 2006. godine je bio pobednik sezone.

 

Maksim Turanskij

 


 

{gallery}Maksim_Turanskij/galerija{/gallery}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *