Raspored ispita za januarski i februarski rok

Neumorno radimo na sitnicama koje vam mogu olakšati i ulepšati studiranje, čak i u sred ispitnih rokova! Napravili smo vam raspored ispita za svaku godinu, za svaki smer i rok pojedinačno. U svakom fajlu imate 4 kartice, u svakoj kartici raspored ispita po smerovima. Smerovi su označeni kako nazivom tako i bojom koja predstavlja taj smer na FON-om logou. Omogućili smo vam da preuzmete Excel fajl kako biste mogli raspored da korigujete, dopisujete šta želite, brišete itd.

Neke izborne predmete smo ubacili (u zavisnosti koliko ih je na određenom smeru, na određenoj godini), neke nismo.

Skraćenice koje smo koristili:

 1. OIKT – Osnove informaciono.komunikacionih tehnologija
 2. AROS – Arhitektura računara i operativni sistemi
 3. MLJR – Menadžment ljudskih resursa
 4. Rač.mreže i telek. – Računarske mreže i telekomunikacije
 5. EPOS – Elektronsko poslovanje
 6. Lok. i ras.objek. – Lokacija i raspored objekata
 7. Upr.kval.dokumen. – Upravljanje kvalitetom dokumentacije
 8. Inž.kom. I logist. – Inženjering komunikacija i logistika
 9. Sis. zašt.na radu – Sistem zaštite na radu
 10. Met.i teh.upr.kval. – Metode i tehnike upravljanja kvalitetom
 11. Posl.inf.sistemi – Poslovni informacioni sistemi
 12. Sis.kv.živ.sredine – Sistem kvaliteta životne sredine
 13. Inf.sis.preduzeća – Informacioni sistemi preduzeća
 14. Planiranje P i U – Planiranje proizvoda i usluga
 15. Rač.integ.proiz. – Računarski integrisana proizvodnja
 16. PP – Principi programiranja
 17. TV– Teorija verovatnoće
 18. Eng 3, Fra 3 – Engleski jezik 3, Francuski jezik 3
 19. EPP – Ekonomika poslovanja i planiranje
 20. Inž. procesa – Inženjering procesa
 21. P – ispit se polaže pismeno
 22. U – ispit se polaže usmeno
 23. T – test
 24. O – odbrana seminarskih radova

Na vama je samo da smislite strategiju i…učite! =)

Januar

Februar 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *