Studenti u Petnici?!

U Srbiji postoji samo jedno mesto gde srednjoškolci i studenti van svojih škola i fakulteta mogu da se bave naukom. To mesto je posebno za sve one koji su tamo bili. To mesto je Istraživačka stanica Petnica.

Petnica je…

Petnica, znakPetnica je nezavisna i neprofitna organizacija čiji je osnovni cilj izvanškolsko obrazovanje. Nalazi se sedam kilometara jugoistočno od Valjeva. U njenoj neposrednoj blizini je Petnička pećina (arheološki lokalitet star oko 6 500 godina), veštačko jezero i sportsko-rekreativan centar.

Ove godine stanica je proslavila 30 godina postojanja.

Koncipirana je tako da postoji 14 različitih seminara. Obuhvataju oblasti matematičko-tehničkih nauka (astronomija, fizika, elektronika, računarstvo, matematika), prirodnih nauka (biologija, geologija, hemija, biomedicina) i društvenih nauka (arheologija, psihologija, lingvistika, istorija i antropologija)

Seminari se održavaju četiri puta godišnje i cilj svakog od ovih seminara jeste da se polaznici najpre bliže upoznaju sa naukom (metodama, tehnikama), a zatim da izrade svoje naučno-istraživačke projekte. Na kraju godine dobijaju priliku da te svoje radove izlažu na godišnjoj Petničkoj konferenciji „Korak u nauku“. Na konferenciju dolaze polaznici sa svih seminara, tako da svako može da sagleda čime su se bavili drugi seminari kako bi sledeće godine mogli da se prijave na drugi program.

Studenti?

Mesta za studente u Petnici ima. Nakon što upišu fakultet, studenti (raniji polaznici) dobijaju šansu da i dalje idu u Petnicu, ali sada u ulozi studenata – mentora, kao i mlađih saradnika na svom seminaru.

Petnica je prošle godine uz veliku donaciju UNESCO-a uspela da započne izgradnju novih prostorija, kako bi proširila svoje smeštajne kapacitete, ali i poboljšala nastavna sredstva i opremu. Sada je nalik nekom svetskom istraživačkom centru u kojem mladi dobijaju mnogo bolje uslove za svoja istraživanja. Kako prostor više nije problem, Petnica je raspoložena za nove programe. U planu su seminari ekologije, ekonomije, dizajna, kao i mnogi drugi.

Petnica, konferencija 2012

Ono što je novo je to da sada studenti koji nisu imali priliku da pohađaju seminare tokom srednje škole, mogu da se organizuju i predlože svoj seminar. Tako se letos i održala LŠA (Letnja Škola Arhitekture) na kojoj su studenti Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, bili u Petnici dve nedelje i tamo pokušali da arhitekturu sagledaju na drugačiji način.

Možda bi i studenti FON-a mogli imati svoj seminar ili letnju školu? Možda je ovo prilika da menadžment, ekonomiju, informacione sisteme i još mnogo toga sagledamo sa one druge strane. Možda je Petnica nova prilika, koju ne treba propustiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *