Kako Google funkcioniše?

Najuspešnije kompanije danas donose odluke ne na osnovu verovanja ili intuicije, već na osnovu činjenica i podataka. Živimo u svetu gde imamo podatke o svemu što možemo zamisliti ali mnogi menadžeri i mnoge firme ne uspevaju da to iskoriste kako bi poboljšale svoje odluke.

Kako Gugl danas donosi svoje odluke?

Postoji nekoliko stvari koje možemo naučiti od Gugla. To je kompanija gde je donošenje odluka na osnovu čvrstih činjenica pravilo, a ne izuzetak. To je gotovo postao deo DNK svakog radnika u Guglu. Oni govore jezik podataka kao da je deo njihove kulture. U Guglu je cilj da sve odluke budu zasnovane na podacima, analizama i naučnim eksperimentima.

Menadžeri = doktori?

U knjizi „Pametna firma – Pet koraka do menadžmenta potkovanih činjenicama“ Bernard Marr upoređuje doktore sa menadžerima. Zašto?

Razlog je jednostavan. Kada odete kod Vašeg doktora sa medicinskim problemom, on će uraditi nekoliko testova i onda prepisati tretman za lečenje koji je donet na osnovu najbolje dostupnog naučnog dokaza. Gugl radi istu stvar za njihove odluke koje se tiču menadžmenta: upotrebljavaju logiku nauke.

 A view shows the Google France new offic

Počnite sa pitanjima

U nauci, pre nego što počnete sa prikupljanjem podataka, prvo morate postaviti pitanje. U Guglu je danas cilj da se uvek počne sa pitanjima i da se uvek bude veoma precizan sa informacijama koje su potrebne. Guglov izvršni predsednik Erik Šmit (Eric Schmidt) kaže: “Mi vodimo firmu sa pitanjima, a ne sa odgovorima. Tokom izrađivanja strategije, za sad smo prikupili 30 pitanja na koja moramo odgovoriti. Postavite nešto kao pitanje, a ne kao neki jedar odgovor i to zapravo pokrene razgovor. Iz tog razgovora proistekne inovacija. Inovacija nije nešto sa čim se probudite jednog dana i odlučite da napravite. Morate krenuti sa pitanjem, pa tek će onda ta ideja dalje napredovati.”

Sakupljajte i analizirajte bitne podatke

Jednom kada imamo pitanje, moramo se postarati da sakupimo činjenice i analiziramo podatke kako bi bolje sagledali situaciju. Podaci za većinu stvari su uveliko dostupni i mnogi onlajn analitički alati nam mogu pomoći u njihovom analiziranju.

Donosite bolje odluke

Jednom kad ih sagledamo, moramo i postupati pravilno prema njima. Uloga menadžera je da te podatke još jednom protumači pre donošenja odluka. Bernard Marr veruje da su nam svi ovi podaci od presudnog značaja – ali postoje drugi koji veruju da mašine mogu odraditi gotovo sve umesto nas.

Šta vi mislite? Da li verujete u odluke zasnovane na činjenicama ili bi više trebalo da “slušamo” našu intuiciju?

 

Izvor: http://www.linkedin.com/today/post/article/20121127134813-64875646-how-google-makes-decisions

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *