PR Arena – Jelena Ivanović

Jelena Ivanović je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu (smer – Međunarodni odnosi) diplomirala 2003.godine. Na početku karijere bavila se prosvetnim radom na predmetu sociologija, a potom i novinarstvom u regionalnom listu. U redakciji stručnog časopisa posvećenog marketinškim komunikacijama (TABOO) Ivanovićeva je bila od juna 2007. godine. Od sredine 2009. godine obavljala posao zamenika glavnog urednika, a od januara 2010. do septembra iste godine, glavnog urednika. Pratila i učestvovala na preko stotinu predavanja, radionica i seminara posvećenim različitim oblastima kao što su odnosi sa javnošću, sportski, digitalni marketing, samoregulativa oglašavanja, itd. Funkciju izvršnog direktora ogranka IAA u Srbiji obavlja od januara 2011. godine. Asocijacija je danas jedna od najreprezentativnijih u regionu, a u sistemu IAA koji okuplja ukupno 76 nacionalnih chaptera, zasigurno jedan od najbrojnijih. Posebnu pažnju posvećuje pružanje podrške i razvoju Sekcije Young Professionals koja danas okuplja 50 mladih ljudi koji su na početku svojih karijera u marketingu. Ovaj deo aktivnosti IAA Ivanovićeva smatra najvažnijim i najdugoročnijim projektom Asocijacije kada govorimo o struci uopšte. Da se ne bavi ovim poslom, sigurno bi bila veterinar ili aktivista udruženja za zaštitu životinja budući da smatra da od ovih stvorenja čovek može mnogo da nauči. Omiljeni citat: “Jaki razlozi čine jaka dela”.

Šta za Vas predstavlja mogućnost da studentima prenesete znanje na PR ARENI International?

Za mene je susret sa mladim ljudima prilika ne samo da njima prenesem svoja znanja i iskustva, već i prilika da ja mnogo naučim. Iako sam generacijski zapravo bliska ovim ljudima, mislim da njih treba pažljivo slušati, razgovarati jer se tu kriju odgovori na mnoga pitanja. Prije svega, odgovor na pitanje ko su oni koji će se u ne tako dalekoj budućnosti baviti komunikacijama, kakvo im je obrazovanje, na koji način razmišljaju, kako percipiraju struku, u čemu su dobri, u čemu ne tako dobri. Na taj način se na budućnost može veoma uticati, ali i pokazati briga za nju. Teško je promovisati komunikaciju i njenu važnost ukoliko međusobno, unutar struke i sa onima koji dolaze poslije nas, ne radimo to na odgovarajući način. Poslije nas “ne dolazi potop”.

O čemu ćete tačno pričati na PR ARENI International?

Moja prezentacija nosi naziv ‘FIRM BUT FRIENDLY’. Fokus je na specifičnosti komuniciranja jedne strukovne asocijacije i to kako sa članstvom, tako i sa drugim javnostima. Ako ste udruženje koje okuplja profesionalce u oblasti marketinških komunikacija, vaša komunikacija bi trebalo da bude ogledalo vaših proklamovanih ciljeva i utvrđenih standarda. “Šuster ne smije da ima loše cipele” – takav stav je loše opravdanje. Trudiću se da iznesem što više primjera iz naše prakse kroz projekte koje smo pokretali i koje i dalje pokrećemo. Jedan dio prezentacije ću posvetiti Sekciji mladih profesionalaca u okviru IAA Srbija. Čini mi se da će kroz taj dio publika, mladi ljudi, moći najbolje da se identifikuju i na taj način dobro razumiju šta je IAA i na koji način funkcioniše.

Koliko je bitno održavanje jedne ovakve konferencije kako za za studente tako i za struku?

Organizovanje ovakvog događaja predstavlja napor da se neke stvari unaprijede, da se kroz razmjenu znanja i informacija stekne bolji uvid u situaciju, ali i definišu pravci budućeg rada svih nas. Ja to tako posmatram. Važno je da budemo što bolje informisani, da se edukujemo, da pokazujemo želju za napredovanjem. U našoj struci to nije pitanje volje, već neophodnost.

Koliko je bitno kvalitetno komuniciranje za uspeh poslovanja?

Po ovom pitanju, ja sam prilično isključiva. Ne mogu ni da zamislim pojedinca/kompaniju koja uspješno posluje, a neuspješno komunicira. To jednostavno isključuje jedno drugo, jer komunikacija nije odvojeni dio poslovanja, izolovan sistem koji funkcioniše tamo negdje… Komunikacija bi trebalo da predstavlja važan dio poslovanja, slobodno mogu da kažem jedan od vitalnih.

 Ivana Tomašević

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *