Najveći gradovi kroz istoriju

Nekada davno najveći gradovi na svetu imali su svega dve hiljade stanovnika. To su bili centri ljudske civilizacije, mesta gde se rađala kultura. U mnogim od tih gradova danas žive milioni ljudi, a neki od njih su uništeni.

Jerihon se smatra najstarijim gradom na svetu. Tu je 7000. godina pre Hrista živelo dve hiljade ljudi. Drevni grad pripada Palestini, a sagrađen je na reci Jordan. Spominje se u Starom i Novom Zavetu, gde je nazvan Grad palmi.

Drugi najveći grad bio je Uruk u kojem je 3500. godine pre Hrista živelo četiri hiljade ljudi. Uruk se nalazio u Sumeru, osnosno Vavilonu, smešten istočno od današnjeg toka Eufrata. Prema biblijskom predanju, sagradio ga je kralj Nimrod, a zbog plodonosne zemlje i dobro razvijene trgovine vrlo brzo je postao prenaseljen grad.

Mari je bio najveći grad na svetu 2400. godine pre Hrista, kada je tu živelo pedeset hiljada građana. Drevni grad koji je smešten u Siriji napredovao je pre svega zbog svog strateškog položaja, a nametnuo se i kao trgovačko središte zbog raznolikosti robe koja se u tom gradu nudila. Razrušio ga je vavilonski kralj Hamurabi 1759. godine pre Hrista.

Grad Ur u južnoj Mesopotamiji je 2100. godine pre Hrista naseljavalo sto hiljada ljudi. Bio je najvažnija luka na obali Persijskog zaliva. Bio je veoma bogat grad, u kojem su se nalazili brojni vredni predmeti izrađeni od plemenitih metala i poludragog kamenja. Grad je napušten zbog promene klime, odnosno suše.

Kada su sredinom 1850-ih počela iskopavanja grada, arheolozi su pronašli ogromne nekropole.

Među najvećim gradovima na svetu nalazi se i Yinxu, poslednja prestonica kineske dinastije Shang, gde je 1300. godine pre Hrista živelo sto dvadeset hiljada ljudi. Taj grad je bio prestonica tokom dvesta dvadeset i pet godina vladavine dvanaest kineskih kraljeva. Napušten je kada je na vlast došla dinastija Yhou.

Otkriven je 1899. godine i smatra se najvećim arheološkim nalazištem u Kini.

Vavilonu, antičkom gradu u Mesopotamiji, je 700. godine pre Hrista živelo sto hiljada ljudi. To je bio grad bogatstva, moći i prestiža. Prema Biblijskom predanju, građani su nameravali da izgrade kulu koja bi se dizala do neba, kako bi se približili Bogu, no, da ne bi uspeli u tome, Bog je učinio da svaki radnik govori drugim jezikom te se nisu mogli sporazumeti i završiti građevinu. Aleksandar Veliki je 331. godine pre nove ere osvojio Vavilon, te je grad postao središte znanja i trgovine. Napušten je 275. godine pre Hrista.

Kartagi, u današnjem Tunisu, je 300. godine pre Hrista živelo sto hiljada ljudi. Grad su osnovali fenički trgovci, a uništili su ga Rimljani 146. godine. Kartaga je bila jedna od najbogatijih i najprosperitetnijih feničkih kolonija, a u tamošnjim prodavnicima  moglo se pronaći sve što je u to doba bilo dostupno u svetu.

Dve stotine godina pre Hrista najveći grad na svetu je bio Rim. Grad je tada naseljavalo čak milion i dvesta hiljada ljudi. Prema mitu, grad je osnovao Romul, prema kojem je i dobio ime. Razvio se u prestonicu Rimskog kraljevstva i bio je najbogatiji i najveći grad zapadnog sveta, a uz to i politički najznačajniji, sve do propasti i podele Carstva.

Carigrad, odnosno Konstantinopolj, tj. današnji Istanbul, je 600. godine imao čak šesto hiljada stanovnika. Kao glavni grad Bizanta bio je najveći grad u Evropi, a za vreme sultana Sulejmana doživeo je umetnički i arhitektonski razvoj. To je grad u kojem se mešaju kulture i religije, i koji danas ima blizu petnaest miliona stanovnika.

U Bagdadu je 900. godine živelo devetsto hiljada stanovnika. Bio je prestonica Abasidskog kalifata, središte islama, trgovine i nauke. Grad je dugo propadao nakon mongolske invazije 1258. godine. Tek nakon uspostavljanja nezavisnog Iraka 1938. godine grad se obnavlja i prerasta u značajno središte arapske kulture.

U kineskom gradu Kaifeng 1200. godine nakon Hrista živelo je milion ljudi. Zbog svog položaja na četiri glavna kanala, smatran je glavnim gradom velikog dela Kine. Iako je bio zaštićen debelim zidinama, stanovnici su pobegli 1234. godine tokom rata s Mongolima.

Peking je 1500. godine nakon Hrista imao milion stanovnika. Još u tom periodu imali su problema da prehrane brojno stanovništvo i vojnike. Izgrađena su skladišta, gde je odlagana hrana koja je uzimana kao porez. Ta praksa je pomogla kontrolu cena i sprečila inflaciju, no grad se brzo razvijao i napredovao, te je potražnja uveliko premašila ponudu.

Ljudi su tada počeli da naseljavaju šume, sekli drveće kako bi se grejali i to je sve uticalo na promenu ekološkog sistema regije.

Ajutaja, glavni grad istoimene provincije na Tajlandu, je takođe imao milion stanovnika 1700. godine nakon Hrista. U to vreme je smatran jednim od najlepših gradova na svetu. Burmanska vojska je uništila grad 1767. godine a ostaci, tornjevi relikvija i raskošni samostani su upisani na popis svetske baštine UNESCO-a.

Na listi se nalazi i London, koji je 1825. godine imao milion i trista trideset i pet hiljada stanovnika. Postao je značajan globalni grad i jedno od najvećih finansijskih središta.

New York je preuzeo mesto najvećeg grada 1925. godine sa sedam miliona sedamsto sedamdeset i četiri hiljada stanovnika. Danas ima devetnaest miliona stanovnika i jedno je od najvećih finansijskih i trgovačkih središta SAD-a.

Među najvećim gradovima na svetu je i Tokio koji je 1968. godine imao čak dvadeset miliona i petsto hiljada stanovnika. I danas je jedan od najmnogoljudnijih gradova na svetu, a toliko je velik da mu se ni danas ne znaju granice.

[ratings]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *