Karte – ko je ko

Špil od 52 karte, koji se danas koristi, potiče od francuskih karata iz 15. veka. Oko 1480. godine karte sa četiri znaka (detelina, list, romb i srce, odnosno tref, pik, karo i herc) počele su da se koriste u čitavoj Evropi i postale model po kojem će se nadalje izrađivati špilovi. U to vreme je na 12 karata s licima pisalo i kome pripadaju.

Kralj herc predstavlja Karla Velikog (742.-814.), a dama herc je lepa udovica Judit, biblijska ličnost koja je iskoristila svoju lepotu i lukavstvo da odseče glavu asirskom vojskovođi Holofernu. Žandar herc je La Ir, a to je nadimak Etijena de Vinjolesa, saborca Jovanke Orleanke (1412.-1431.).

Kralj karo je Julije Cezar (100.-44. p.n.e). Dama karo je Rahila, druga žena proroka Jakova i majka Josifa i Venijamina, dok je žandar karo grčki heroj Hektor, sin trojanskog kralja Prijama i Ahilov suparnik, ovekovečen u Homerovoj “Ilijadi”.

Kralj tref je Aleksandar Veliki (356.-323.). Dama tref je Argina, a to može da bude anagram reči regina (lat. kraljica) ili iskrivljen oblik imena Argeja, kako se zvala mitološka princeza iz Arga. Žandar tref je Juda Makavejski, heroj jevrejske pobune protiv vladavine Seleukida (1. vek p.n.e).

Kralj pik je izraelski kralj David (10. vek p.n.e), junak koji je praćkom ubio Golijata. Dama pik je Atina, grčka boginja mudrosti. Žandar pik je Holgar Danski, ličnost iz danske epske poezije.

[ratings]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *