Napredna Google pretraga

Mnogo ljudi svakodnevno koristi usluge Google pretraživanja. Ipak, retki su oni koji vladaju naprednim tehnikama i znaju kako se pravilno koristi Google search servis. Pred vama je nekoliko saveta za “pametnije” pretraživanje, koje će pomoći u dobijanju boljih rezultata.

Slika 1

Standardne postavke. Upisivanjem ključnih reči u Google pretraživač, od Googla se po standardnim postavkama potražuju stranice i dokumenta koji sadrže sve navedene reči. Zbog toga je upisivanje reči “and” nepotrebno.

Upotreba minusa (-). Google pretraga upotrebom minusa zavisi od razmaka između minusa i reči koja sledi. Google će “Aleksa – Doderović” tumačiti kao pretragu svih stranica koje sadrže reč “Aleksa” i pojam “Doderović”. Za njega, minus u ovom slučaju kao da ne postoji.

Ako ipak u polje za pretragu unesete “Aleksa -Doderović”, Google će tražiti sve stranice koje sadrže reč “Aleksa”, ali ne sadrže pojam “Doderović”. Minus bez razmaka isključuje reči iz pretrage.

Upotreba plusa (+). Neke reči kao što su “and”, “where”, “i” su vrlo česte pa ih Google izbacuje iz pretrage da ubrza proces. Ipak, te pojmove je moguće uključiti u pretragu dodavanjem znaka plus bez razmaka između reči koja sledi: ivica i marica, odnosno ivica marica + i.

Pretraga sinonima (~). Upotrebom znaka “~” pre ključne reči uz uneti pojam proširuje se pretraga i na njene sinonime i slične reči: ~day rezultat takve pretrage su stranice koje sadrže reč “day”, ali i one koje sadrže “days”, “Holiday”, itd.

Upotreba navodnika (“). Navodnike upotrebljavamo ako tražimo stranice na kojima je fraza zapisana tačno onako kako je navedena između navodnika. Pritom treba paziti da varijante “oglasi Crna Gora” i “Crna Gora oglasi” daju potpuno različite rezultate.

Velika i mala slova. Google nije osetljiv na velika i mala slova i potpuno je svejedno hoćete li upisati Srbija, srbija, SrBijA, i sl. Izuzetak je upotreba reči “OR” (ili) kojom se od Google-a zahteva da između više traženih pojmova izlista stranice koje sadrže bilo koji od navedenih, ili sve navedene. “OR” se piše velikim slovima.

Google pretpostavka (*). Zvezdica je kao džoker – nadomešta neku reč za koju nismo sigurni kako zvuči, ali želimo da pretraživač izlista sve dostupne kombinacije.

Google operatori

Slika 2

Googleoperatori su posebne reči, znakovi ili njihove kombinacije koje Google prepoznaje i koristi kod pretrage kako bi popravio i proširio njen kvalitet. Već ste pročitali kako funkcioniše “OR”, “+” i “-”. Evo još nekih.

Link operator se koristi ako želite da znate koliko stranica ima link koji vodi na neku stranicu. Link operator neće zabeležiti sve stranice koje imaju link na neku stranicu, već samo one koje po Google-ovim merilima imaju određenu važnost.

Related operator koristite ako želite da nađete stranice sličnog sadržaja ili na neki način tematski vezane sa onom koju već znate, tako što upišete related.

Filetype operator se koristi ako želite da dobijete rezultate isključivo u određenom formatu dokumenta, na primer .PDF. Tada navedete Vesti filetype:pdf.

Ako želite da isključite .PDF a želite sve druge formate podatake, iskoristite ranije navedeni operator “-”: Vesti -filetype:pdf. Umesto .PDF možete navesti doc, txt, php, asp, itd.

Ako kao operator navedete allintitle kao rezultat pretrage ćete dobiti sve stranice koji ključnu reč imaju u naslovu. Slično ovom operatoru, allintext kao rezutat vraća stranice koje tražene pojmove imaju u tekstu. Allinanchor pretražuje ključne pojmove u linkovima na stranicama, allinurl i inurl kao rezultat vraća stranice koji u svojoj adresi imaju traženi pojam. Za razliku od allinurl, operator inurl dozvoljava da uz pretragu adrese pretražite i sadržaj.

Cache operator. Google se tokom pretrage stranica i dokumeta služi robotima koji dolaze na stranicu i prikupljaju trenutnu verziju te stranice koju skladište u svoju bazu. Upotrebom cache operatora možete videti kako je neka stranica koja danas izgleda na jedan način izgledala u trenutku kad je Google zadnji put pregledao.

Info operator prikazuje informacije koje pretraživač ima o nekoj web adresi. Koristan je ako želite da proverite da li je Google indeksirao neku stranicu.

Site operator je odličan kada želite da za određeni pojam pretražite samo određenu lokaciju. Na primer, ukoliko želite da na portalu Vijesti nađete sve tekstove u vezi sa Google kompanijom, u polje za pretragu unesite Google site:www.vijesti.me.

Operator define će vam dati definiciju nekog pojma ako ona postoji negde na internetu.

Izvori slika: www.compumetrics.com.ng, www.tamanroyal.com, www.vijesti.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *