Nekadašnji bilbordi i posteri zbog kojih bi danas bilo “frke”

Kako su izgledali nekadašnji bilbordi i posteri? Na koji način su ljudi reklamirali svoje proizvode i usluge? Da li su postojali zakoni koji su uređivali načine promocije? Pokušaćemo da odgovorimo na neka od ovih pitanja.

Još su stari Egipćani, Rimljani i Grci “pravili“ reklame. Kako na papirusu, kamenu tako i na platnu. Dešavalo se i da čovek ide ulicom i informiše ljude o svojim proizvodima. Sa pojavom radija i televizora, advertajzing postaje veoma unosan i dobro plaćen posao. Kada se osvrnemo i pogledamo kako su izgledali nekadašnji bilbordi i posteri, shvatimo da bi mnogi danas bili zabranjeni. Na nekim posterima/bilbordima je prisutan rasizam, na nekima seksizam, neki zloupotrebljavaju decu. Kada budete pogledali slike, sigurno ćete se pitati – Da li je u to vreme ljudima ovo izgledalo pogrešno ili smo vremenom postali bolji ljudi? Zašto se tek sada vodi računa o ovim stvarima? Da li je moguće da niko tada nije reagovao na ove reklame?

Nekadašnji bilbordi i posteri koji bi danas bili zabranjeni:

Sigurni smo da postoji još mnogo primera koji jasno pokazuju da ovakvi nekadašnji bilbordi, posteri i reklame bi danas svojim kompanijama donele velike nevolje i ogromne novčane kazne. Kod nas su reklamiranje, promocija i oglašavanje uređeni Zakonom o oglašavanju i Kodeksom marketinškh komunikacija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *