Kako izgleda biti PR menadžer luksuznog proizvoda? – Danilo Kalezić

Ovaj mladi Podgoričanin je svoje prve korake u karijeri PR-a napravio kao novinar, a u ekskluzivnom Porto Montenegru se zaposlio tako što su ga primetili na LinkedIn-u. O tome kako izgleda raditi za Porto Montenegro i šta je potrebno da biste bili dobar menadžer za odnose s javnošću, pročitajte u nastavku.

Koji su vaši prvi koraci u PR-u i šta je bilo potrebno da dođete do pozicije PR-a Porto Montenegra?

Nakon treće godine fakulteta i položenog ispita Radio novinarstvo, od svog tadašnjeg predavača, a kasnije urednika, dobio sam ponudu da počnem svoju novinarsku karijeru na radiju Antena M – na prvoj, i vjerovatno jedinoj, informativno-političkoj radio stanici u Crnoj Gori. Tada sam, kroz posao novinara, došao u kontakt i sa odnosima s javnošću, koji su u Crnoj Gori u to doba (prije osam godina), na neki način, tek bili u povoju. Dvije godine kasnije dobio sam posao u gradu Podgorici kao mlađi saradnik u kancelariji za odnose s javnošću, nakon čega sam postao savjetnik za odnose s javnošću, a nakon tri godine i mnogo radnih sati – i Šef biroa za odnose s javnošću ili, prevedeno sa birokratskog – PR grada Podgorice. Početkom prošle godine, preko linkedin-a kontaktirala me je agencija za regrutovanje profesionalnog kadra pri kompaniji Adriatic Marinas i pozvala na intervju. S obzirom da se radi o firmi koja danas rukovodi jednim od najznačajnijih investicionih projekata u Crnoj Gori – naseljem i marinom Porto Montenegro, smatrao sam to profesionalnim izazovom koji nisam mogao propustiti. Trebalo mi je nekoliko mjeseci da „zaokružim“ svoj prethodni angažman u Podgorici, pa sam se krajem marta 2012. preselio u Tivat, u zaliv, i novo profesionalno okruženje.

Poruka cijele priče bila bi: Primjer sam da Linkedin regrutovanje funkcioniše i na našim prostorima– otvorite svoj profil, sredite CV i odaberite dobru fotografiju.

Koliko je teže, odnosno lakše promovisati jedan luksuzni proizvod u odnosu na masovni proizvod? Koji su Vaši osnovni kanali promocije?

U odnosima s javnošću pravila “igre” su uvijek ista, ma koji proizvod da promovišete. Trudite se da poruka bude jednostavna, iskrena, da budete brzi, prilagođavajte se promjenama i stvarajte dobre profesionalne odnose sa okruženjem sa kojim komunicirate. Odnosi s javnošču u osnovi jesu interakcija više oblasti i vještina, ali se one lako svedu na nekoliko osnovnih maksima –znati prenijeti poruku, ne prestajati učiti i puno raditi na sebi, imati plan po kome radiš, držati se plana, ali biti spreman na improvizaciju. Sve više od toga je mistifikovanje profesije i nema previše veze sa istinom.

Kanali komunikacije projekta Porto Montenegro su brojni, jer su naše javnosti prilično raznovrsne. Naša kompanija gradi jednu od najvećih luksuznih marina na Mediteranu, uz nautičko naselje sa više stotina stanova, ali predstavljamo i svojevrsnu šoping, lifestyle destinaciju. U isto vrijeme, mi smo jedan od najvećih poslodavaca u regionu, a gradimo odlične odnose i sa lokalnom zajednicom. U zavisnosti od grupe kojoj se obraćamo, zavisi i to koje kanale komunikacije ćemo upotrijebiti, na kom jeziku, i na koji način će poruka biti plasirana.

Da li mislite da je u ovom trenutku moguće raditi promociju nekog proizvoda bez korišćenja društvenih mreža i koliko one ograničavaju i bacaju u senku ostale vidove komuniciranja? 

Društvene mreže su značajno promijenile odnose s javnošću koje smo poznavali prije nekoliko godina, a vjerujem da će ih tek mijenjati. Dobar PR menadžer danas zna da iskoristi prednost društvenih mreža, te da ih učini komplementarnim sa “klasičnim” PR kanalima kao što su saopštenja, press konferencije ili intervjui. Ne mislim da savremeni PR, (ili PR 2.0), nužno “baca u sjenku” ostale vidove komuniciranja, samo smatram da su u Crnoj Gori novi vidovi komunikacije (i promocije) nedovoljno iskorišćeni. Kad govorim o novim načinima komunikacije, mislim generalno na društvene mreže, ali i na korisne male alatke kao što su google adwords ili SEO (search engine optimization).

Koliko vremena odvajate za planiranje aktivnosti na društvenim mrežama i da li ima spontanosti?

Komunikacija na društvenim mrežama, kao i svaka druga komunikacija, treba da bude pažljivo i strateški planirana, ali je, naravno, njena najveća prednost upravo spontanost, odnosno sposobnost prilagođavanja prema feedback-u koji dobijete od javnosti kojoj saopštavate poruku.

Kako izgleda jedan Vaš radni dan?

Nije floskula kad kažem da ni jedan PR menadžer koga poznajem nema fiksno radno vrijeme, nema slobodne praznike i nedjelje, svoju kompaniju i poslodavca predstavlja 24 sata dnevno, u komunikaciji sa medijima, okruženjem i javnošću kojoj želi da prenese poruku. Posao PR menadžera nije samo posao „glasnogovornika“ – PR menažer pravi strategije komunikacije svoje kompanije, gradi imidž, kreira media planove, organizuje balans interne i eksterne komunikacije, koordinira društvenim mrežama… Profesija se sve više usložnjava, pa danas možemo govoriti o različitim djelanostima kao sastavnim dijelom odnosa s javnošću: Menažer društenih mreža, web marketer, customer service representative, relationship marketer, viral marketer, samo su neki od njih…

Koje kvalitete treba da poseduje jedan PR menadžer?

Zavisi od PR menadžera. Vjerujem da veliki procenat mladih kojima je PR kao poziv interesantan, najčešće ne znaju da odnosi s javnošću znači mnogo više od pojavljivanja u medijima i prenošenja poruke kompanije za koju radite, a koja je u tom trenutku aktuelna. PR menažer priprema, pravi akcione liste, piše govore, rediguje tekstove, pravi medija planove, kupuje medijski prostor. On pregovara, ugovara, lobira, razrađuje mjesečne ili godišnje planove komunikacije, a u malom prstu najčešće treba da ima i još mnogo drugih vještina – od pravljenja budžeta do znanja kako se organizuju najrazličitiji događaji. Posao PR-a podrazumijeva konstantno komuniciraanje sa nizom različitih javnosti.

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *