Reciklirajmo zajedno!

Želeli bismo da vam predstavimo projekat očuvanja životne sredine putem reciklaže ˝Sačuvaj okolinu! FONplaneti se i recikliraj˝. Cilj ovog projekta je podstaći studente, profesore i osoblje na fakultetu da recikliraju stvari (papir, plastika i aluminijum).

Šta postižemo reciklažom?

Njome postižemo razne strateške ciljeve kao što su:

  • Štednja sirovinskih resursa (svi materijali potiču iz prirode i ima ih u ograničenim količinama),
  • Štednja energije (nema trošenja energije u primarnim procesima, kao ni u transportu koji te procese prati, a dobija se dodatna energija sagorevanjem materijala koji se ne recikliraju),
  • Zaštita životne sredine (otpadni materijali degradiraju životni ambijent, pa se reciklažom štiti životna sredina).

Materijali koji su predviđeni ovim projektnom za reciklažu biće reciklirani u saradnji sa organizacijama Recan. Podršku ovom projektu daju Fakultet organizacionih nauka,profesori sa katedre Sistema zaštite životne sredine, Savez studenata FON-a, ekipa InterFON-a i ekipa Puškica.

Slatkiši kao nagrada

Grupa studenata Fakulteta organizacionih nauka će kroz projekat animirati studente da selektivno prikupljaju i odlažu otpad i da na taj način učestvuju u procesu recikliranja. Za njihovo zalaganje, svi koji budu učestvovali u ovoj akciji, biće nagrađeni slatkišem.

Period održavanja ovog projekta je od 19-21. novembra 2013. godine.

Dođite da zajedno ulepšamo planetu!

 

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *