Studenti Fakulteta organizacionih nauka lideri Evrope

Studentska organizacija ESTIEM LG Beograd ostvarila je istorijski uspeh i popela se na vodeću poziciju u Evropskom udruženju studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta, pokazavši da je najaktivnija od 72 Lokalne grupe iz 28 zemalja Evrope. Još jedan dosada nezapaženi uspeh postigli su Marija Turanjanin i Rade Pantelić, studenti Fakulteta organizacionih nauka i članovi ESTIEM LG Beograd, time što su postali deo Izvršnog odbora cele mreže ESTIEM na evropskom nivou, čime su pokazali izvanredne liderske sposobnosti.

ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) predstavlja internacionalnu studentsku organizaciju koja okuplja studente industrijskog inženjerstva i menadžmenta širom Evrope. ESTIEM mreža obuhvata preko 5.000 studenata iz različitih krajeva Evrope, koji imaju priliku da radom na realizaciji projekata i aktivnosti organizacije primene teorijska znanja u praksi, realizujući projekte na međunarodnom nivou i radom u multikulturalnim timovima.

Jesenja Evropska konferencija studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta je najvažniji događaj u ovoj evropskoj mreži kada se sastaju lideri iz cele Evrope i diskutuju o budućnosti organizacije. Na ovom strateškom događaju biraju se novi lideri, kao i Izvršni odbor organizacije na evropskom nivou, a srpska delegacija od 16 studenata je imala mnogo razloga za slavlje kada je u Portugalu proglašeno da su dvoje članova Lokalne grupe Beograd uspeli u tome da postanu svetski lideri među studentima. Vrednim radom i trudom Rade i Marija su došli do pozicija Potpredsednika za aktivnosti i Potpredsednika za finansije, što je veliki ponos organizacije sa FON-a.

ESTIEM LG Beograd predstavlja Lokalnu grupu Udruženja evropskih studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta sa sedištem na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Lokalna grupa Beograd je osnovana 2006. godine. Danas se sastoji od preko 200 članova. ESTIEM LG Beograd danas predstavlja apolitičnu i neprofitnu organizaciju usmerenu na realizaciju inicijativa njenih članova i njihov razvoj u oblasti edukacije i realizacije projekata industrijskog inženjerstva i menadžmenta.

Za osam godina postojanja članovi ESTIEM LG Beograd razvili su preko 10 inicijativa. Konstatntim radom i unapređenjem aktivnosti i projekata kroz osam godina postojanja i delovanja organizacije na FON-u, ESTIEM LG Beograd postala je najaktivnija i najuspešnija organizacija u evropskoj mreži koja okuplja mlade i ambiciozne studente sa FON-a, koji su ovaj san učinili mogućim.

Više informacija na www.estiem.org.rs

ESTIEM LG Beograd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *