Može li to preko veze?

Nepotizam – rođačke veze i zapošljavanje

Nepotizam je termin koji se upotrebljava prilikom označavanja određenog tipa ponašanja osobe koja je nosilac moći.1392470_672529102765178_411654907_n Najčešće, nosioci političke, ekonomske, vojne ili neke druge moći na osnovu svog položaja u hijerarhiji favorizuju članove svoje porodice ili prijatelje u odnosu na druge osobe, bez obzira na njihovu stručnu sposobnost kod zapošljavanja, dodeljivanje poslova, pa čak i beneficija. Nepotizam postoji oduvek, ali se pre svega vezuje za period kasnog srednjeg veka i renesanse, kada su pape dodeljivale visoke crkvene položaje svojim rođacima, bez obzira na njihovu sposobnost i uzrast.

Neki istoričari tvrde da je nepotizam bila nužna pojava u Papskoj državi, kao odgovor na tadašnje monarhističko uređenje evropskih velesila. Kako položaj pape nije bilo moguće naslediti, iz verskih razloga, tako je nepotizam ipak uspeo da održi pojedine moćne dugovečne porodične dinastije na vrhu Papske države. Takođe, takvo ponašanje je služilo kao sredstvo odbrane države i sopstvene pozicije u njoj. Isto tako je i u politici zastupljen nepotizam, i to zbog same prirode političkih partija – da okupljaju oko sebe samo istomišljenike, borce za isti cilj i da se za njega makijavelistički bore svim sredstvima. Toliko je rasprostranjen takav način zapošljavanja, da se podrazumeva da sin direktora javnog preduzeća bude zaposlen baš u tom preduzeću, bez obzira na sposobnosti koje poseduje.

Može se zaključiti da takvo zapošljavanje i dodeljivanje titula jeste korisno za tu dinastiju, sada porodicu, jer članovi iste postaju obezbeđeni u materijalnom smislu, ali to može biti kratkotrajnog karaktera i doneti nove poteškoće u daljem poslovanju, bez obzira na zajedničku usmerenost ka istim ciljevima. Bolje rečeno, zbog odsustva neophodnog znanja i sposobnosti za obavljanje dodeljenih funkcija, osoba kojoj je poklonjeno mesto, ne može doprineti toj organizaciji na adekvatan način. Štaviše, može podstaći pad produktivnosti ili druge negativne pojave, poput nezadovoljstva drugih zaposlenih ili lošu reputaciju u javnosti. Samim tim posredno može doći do materijalnog, finansijskog slabljenja takve porodice, što se odražava tek nakon dužeg perioda. 1376666_672529106098511_1065335224_nAko je neko na takvom položaju da može obezbediti dobro plaćen posao svom detetu ili drugom članu porodice, trebalo bi razmišljati dugoročno i sagledati sve moguće ishode takvog zapošljavanja, ili ako je moguće, adekvatno usmeriti tu osobu prilikom školovanja i obučavanja, kako bi bila konkurentna na tržištu rada i kompetentna za obavljanje tih funkcija.

U cilju uspešnog poslovanja nekog preduzeća, za svako radno mesto bi trebalo da postoji konkurs i adekvatna selekcija kandidata bez diskriminacije u bilo kom smislu, kako bi se obezbedili najbolji kadrovi za obavljanje svih funkcija. Tek nakon takvog ravnopravnog konkurisanja i odabira, rođačko zapošljavanje ima smisla, tj. gubi negativnu notu i niko ne ostaje oštećen. Osoba koja je na osnovu svojih kompetencija dosegla na određenu funkciju, ostvarivši najbolje rezultate na testovima prilikom konkurisanja obogaćuje preduzeće svojim sposobnostima efikasnog i efektivnog rada.

Prijateljske veze i zapošljavanje

U već pomenutom periodu, tokom 16. i 17. veka u Papskoj državi, raširio se još jedan tip nepotizma. U njemu nije bio cilj kao do tada postavljanje rođaka na vodeće položaje i osiguranje njihovih položaja, već savezništvo sa rimskom aristokratijom. Službe koje su pape dodeljivale više nisu bile odskočna daska za papin tron, već sredstvo preko kojih su bogate rimske dinastije učestvovale u vlasti. Vid saradnje – usluga za uslugu, jeste korisna za određene pojedince ili grupe ljudi, jer jedni drugima mogu pružiti ono što im je neophodno. U ovom slučaju, takvo savezništvo je papama obezbeđivalo finansijska sredstva, a rimskoj aristokratiji mogućnost vladanja.

Isto tako, prijatelji izlaze jedni drugima u susret i pomažu, pa čak i prilikom zapošljavanja, ako su u toj poziciji. To je danas veoma zastupljeno i ukorenjeno kao način selekcije prilikom prijema novih kadrova. Ovakav vid zapošljavanja je poguban za preduzeće ako osoba odabrana na takav način ne poseduje neophodna znanja i veštine za obavljanje dodeljenog posla. 1376294_672529099431845_1191661984_nTime, iako smo učinili dobro delo za tu osobu i rešili njen problem nezaposlenosti i nedostatka finansijskih sredstava, uskraćujemo svoje preduzeće za jednu osobu koja bi doprinela razvoju, napretku i produktivnosti na tom radnom mestu, pa samim tim i celom preduzeću. A u situacijama kada je osoba kompetentna za obavljanje određenog posla ili funkcije do koje može doći preko prijateljske veze, ako ne prođe kroz sistem selekcije kadrova te organizacije i javno se ne ispostavi da je baš ona najbolji kandidat za to radno mesto, to može dovesti do negativnih efekata na reputaciju te organizacije kod ostalih kandidata, šire javnosti i poslovnih partnera, a time postaviti i prepreke u određenim segmentima poslovanja.

Činjenica je da, bez obzira na nivo razvijenosti država i njihovih sistema, svuda postoje i svuda se koriste veze radi lakšeg i/ili bržeg obavljanja određenih poslova. Čovek tokom svog života upoznaje razne ljude i uključuje se u razne zajednice, grupe i organizacije, zarad ostvarenja određenog zajedničkog cilja. Zapravo, stvara mrežu ljudi koji mu mogu obezbediti lakše i sigurnije ostvarenje ličnih ciljeva. Takve veze su veoma poželjne jer čovek ne može živeti kao jedinka. Svako treba da uloži svoje vreme i trud za tkanje tih zlatnih niti, koje vode do uspeha i ostvarenja jedne individue, a istovremeno mora voditi računa da te niti ne diskriminišu druge, jer svakako postoji i druga strana medalje.

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *