Projekat „Vruća stolica“

Na Fakultetu organizacionih nauka, 15. decembra, premijerno će se održati projekat Vruća stolica u organizaciji FON-ovog centra za razvoj karijere. Svrha projekta je da studente pripremi za intervju sa najboljim HR stručnjacima koji ih čekaju na putu do zaposlenja.

Cilj je da se studentima pruže smernice, instrukcije i preporuke kako bi sutra, kao sadašnji i bivši studenti FON-a, ostavili pravu sliku o sebi i Fakultetu. Na projektu će se obraditi teme koje se tiču pisanja CV-a i motivacionog pisma, pobeđivanja treme i pripreme za intervju, poslovne komunikacije, poslovne korespondencije i bontona, a nakon svega toga studenti će imati priliku da se i sami oprobaju u ulozi kandidata za posao.

Projekat se sastoji iz dva dela: Dani teorije i Dani intervjua.

Prvi deo obuhvata predavanja interaktivnog tipa, koja će se održati na Fakultetu organizacionih nauka. Predavanja će održati vrhunski stručnjaci iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa iz kompanija Idea, Creative Office i Adria Media na sledeće teme:

  • Ostavi IDEAlan utisak, Katarina Acević i Marija Stevanović
  • Pripremi se za posao, Snežana Subotić
  • Savršen razgovor za posao, Vedrana Jelić Božić

Drugi deo projekta obuhvata apliciranje kandidata za fiktivnu poziciju u određenoj kompaniji. Ukoliko prođu selekciju, studenti odlaze na intervju u izabranu kompaniju, a nakon toga dobijaju povratnu informaciju ili feedback o rezultatu sprovedenog intervjua. Otvorena je mogućnost da kandidatu koji se najbolje pokaže kompanija ponudi praksu ili posao. Na taj način, studenti će znati na kom polju sopstvene ličnosti treba da se razvijaju i usavršavaju. Kompanije koje će učestvovati na projektu su: Delta Holding, Societe Generale, MK Group, JTI, Erste Banka, Frikom, Microsoft i Adria Media.

FON-ov centar za razvoj karijere osnovan je na Fakultetu organizacionih nauka i već devet godina okuplja proaktivne studente spremne da preuzmu inicijativu i da kroz posvećenost i timski rad napreduju i usavršavaju se u profesionalnom smislu. Bavi se obezbeđivanjem potrebnih znanja, veština i iskustava neophodnih za razvoj individualnih karijera i pružanjem podrške studentima pri stručnom usmeravanju i zapošljavanju.

Prijave traju do 13. decembra na zvaničnom veb sajtu FON-ovog centra za razvoj karijere www.fonovcentar.rs. Takođe, za više informacija o projektu pratite zvaničnu Facebook stranicu  ili Twitter profil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *