Zašto je većina ljudi desnoruka?

Zvuči kao jednostavno pitanje, ali je zapravo jedna od najvećih misterija u nauci.

U engleskom jeziku postoji izraz „handedness“ – ideja po kojoj je jedna ruka sposobnija od druge za obavljanje određenih zadataka. Ova ideja se vezuje pre svega za ljude, jer kao što znamo, za neku životinju ne možemo reći da li je levoruka ili pak desnoruka. Ali zašto ljudi favorizuju desnu ruku u odnosu na levu, ostaje misterija. Postoje različita shvatanja o tome, ali nijedno nije utvrđeno kao apsolutna istina.

Da li je ova pojava određena strukturom našeg mozga?

Svakako najrasprostranjenije shvatanje je da je ova pojava određena strukturom našeg mozga, koji je podeljen na dve hemisfere. Većinu aktivnosti obavljaju obe hemisfere, ali postoje određene funkcije koje su vezane isključivo za levu ili za desnu.

Kontrola dve najčešće ljudske aktivnosti – jezika i motornih veština (korišćenja ruku) – prema jednoj teoriji smeštena je u jednoj hemisferi, jer je tako svakako efikasnije. S obzirom na to da je kod većine ljudi kontrola jezičke funkcije smeštena u levoj hemisferi, prema ovoj logici u levoj će biti smeštena i kontrola nad motornim funkcijama. A kako je poznato da svaka hemisfera kontroliše suprotnu stranu tela, sledi da će većina ljudi biti desnoruka.

Treba napomenuti da to svakako ne znači da je kod levorukih ljudi kontrola motornih funkcija smeštena u desnoj hemisferi. Ona se uvek nalazi u levoj, tako da je ono što određuje da li će neko biti levoruk ili desnoruk zapravo mesto kontrole jezičke funkcije: kod ljudi kojima je desna ruka glavna on se nalazi u levoj hemisferi, a kod levorukih ljudi suprotno – u desnoj.

Zašto većina ljudi više koristi desnu ruku?

Pitanje se može formulisati i ovako: zašto ljudska vrsta nije evoluirala tako da većina nas bude levoruka? Ne postoji tačan razlog zašto se evolucija nije tako odigrala – jednostavno, istorijska je činjenica da se desilo obrnuto.

Postoji shvatanje da je „handedness“ posledica slučajne genetske mutacije koja je pomerala centre jezičkih funkcija ka levoj hemisferi kako je ljudski mozak postajao sve razvijeniji.

Na taj način se u levoj strani mozga smestila i kontrola jezičkih funkcija i eto nastanka „levorukosti“ i „desnorukosti“.

Da li je zaista stvar samo u jeziku?

Svakako, postoje činjenice koje pobijaju ovakva shvatanja. Recimo, mi nismo jedini koji koriste određeni deo mozga da bismo proizvodili zvuke – to rade, na primer, i žabe i ptice, a opet kod njih ne postoji razlika u pogledu korišćenja leve ili desne ruke.

Naučnici kažu da je kod ljudi izgleda ipak dosta učinila genetska mutacija tokom specijalizacije mozga, i da je upravo ona pogurala našu vrstu ka razvitku razlika između leve i desne ruke.

Kada su pojmovi „levorukosti” i „desnorukosti” nastali?

Po mnogim shvatanjima, osnove toga možemo pronaći još u kamenom dobu, posebno u načinu na koji su tadašnji ljudi koristili oruđe. Postoje osnovane tvdnje da su neandertalci i Homo heidelbergensis bili desnoruki.

Naučnici su do tih otkrića došli proučavajući njihove skelete : desna ruka i rame su na svakom bili razvijeniji i jači nego njihovi levi parnjaci.

Šta zapravo znači biti levoruk/desnoruk?

Nakon svega navedenog, ovo pitanje se nekome može učiniti suvišnim, ali je zapravo veoma kontroverzno. Svakodnevno objašnjenje bi bilo – levoruk si ako pišeš levom rukom, i obrnuto.

Međutim, naučnici to shvataju mnogo složenije. Oni postavljaju pitanje: da li je dominantna ruka osobe ona kojom je on navikao da radi stvari ili ona koja se pokaže funkcionalnijom na testovima sposobnosti? Da li između pojmova levorukosti i desnorukosti treba staviti znak jednakosti? I šta je sa ljudima koji određene stvari bolje rade različitim rukama?

To su sve nedoumice na koje nauka do sada nije pronašla precizne odgovore.

Šta ljudi imaju protiv levorukih osoba?

Na kraju treba navesti da u istoriji postoji duga tradicija stigmatizacije levorukih ljudi. Sama engleska reč za levo -„left“- dolazi od Anglo-Saksonske reči “lyft” što znači slab. I zaista, u većini svetskih jezika, kao i u slovenskim jezicima, desnorukost se vezuje za dobrotu a levorukost za slabost.

Razlozi ovakvih predrasuda mogu biti različiti, ali je svakako osnova svega upravo to što većina ljudi u poslednjih 200.000 godina koristi desnu ruku kao dominantnu, a usled urođene tendencije čoveka da se plaši svega što je različito dolazilo je do diskriminacije levorukih, koja i danas postoji.

 [ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *