Deset neverovatnih činjenica o listama

Ukoliko posetite bilo koji sajt na internetu čija se sadržina bazira na tekstovima, naići ćete na članke koji su liste nečega. Ljudi vole liste, ali zašto? Evo deset činjenica koje objašnjavaju ovu fascinaciju.

Ljudi će težiti da zapamte prvu stvar na listi

Liste se neretko koriste kao alati za procenu memorije ljudi. Liste reči su bile korišćene da se testira nečija mogućnost da zapamti i da se seti zadatih reči. Jedna od stvari koje su otkrivene ovim načinom istraživanja jeste da će ljudi najverovatnije zapamtiti prvu stvar koja im je predočena, i to zbog toga što je pažnja i koncentracija najbolja na početku.

Ljudski mozak može automatski struktuisati informacije u obliku liste

Mnoga istraživanja su se bavila time na koji način čovek ,,pakuje’’ misli i nove informacije. Kolins (Collins) i Kilan (Quillan) su 1969.godine izložili svoju tezu o tome da se koncepti i kategorije čuvaju u posebnom delu mozga, dok se svojstva i objašnjenja tih koncepata smešteni u drugom delu. Ipak, ovo viđenje je naišlo na mnoge kritike, prvenstveno zbog toga što je ljudska memorija retko tako kruto organizovana.

Liste su korisne kada je pažnja ograničena

Sve je češći stav o tome da korišćenje interneta smanjuje pažnju kod osoba. Dokaz je to da je naša vizuelna pažnja usmerena na novosti, a internet nam omogućava da su nam novosti jedan klik daleko. Većina stvari na internetu ovo i potvrđuje. Umesto više teksta, liste nam daju objašnjenja u svega par redova. Na taj način je zadržana pažnja.

Najverovatnije nećete zapamtiti sve stvari na tipičnoj listi

Mnoge liste su liste deset pojmova. Kratkoročna memorija ima prosečan kapacitet od 7 (+/- 2). To znači da u proseku možete da ,,držite” sedam stvari u kratkoročnoj memoriji. To mogu biti slova, reči pa čak i rečenice. Ove stvari se mogu preneti u dugoročnu memoriju ukoliko ih ponavljate.

Ljudi su veoma dobri u grupisanju nepovezanih stvari

Ova tendencija da grupišemo stvari uprkos njihovoj različitosti znači da liste sa određenim predmetom mogu odlutati van teme na prilično bizaran način. Kao što na primer lista naučnih činjenica koje se tiču ljudskog tela uključuju opise i diskusiju o strukturi atoma.

Liste se uglavnom tiču popularnih stvari

Liste su same po sebi veoma popularne, stoga je logično da su liste koje se tiču popularnih stvari najpopularnije. Slanina, smešne mačke, tvitovi, lepi ljudi, sve ovo redovno završi na listi. Ovo nisu naučne činjenice ni u kom smislu, ali zadržavaju pažnju.

Liste se uklapaju u način na koji ljudi pretenduju da čitaju

Više puta je u naučnim studijama demonstrirano da je način na koji ljudi čitaju stvari na internetu zapravo tzv. obrazac u obliku latiničnog slova F. Mada ovo ne ide u prilog blogovima i člancima koji se baziraju na tekstu, jasno je da je za liste ključno, budući da čitalac prati obrazac koji u velikoj meri sledi strukturu liste.

Postoji mnogo popularnih tipova lista, ne samo na internetu

Primeri drugih lista su svakodnevne liste za kupovinu, liste gostiju, lista obaveza. Kako god okrenete, liste nas okružuju.

Neki unosi u listama služe samo da popune prostor

Kada su ikorišćene reči ,,neverovatno”, ,,začuđujuće” ili ,,fantastično” to će najverovatnije biti lista od deset stvari. To neizostavno vodi do toga da će lista sadržati nepotrebne stvari samo da bi se dostigao broj 10. (Tačka broj osam je demonstracija ovoga)

Ljudi će težiti da zapamte poslednju stvar na listi

Isto kao i sa prvom stavkom, i ovde se radi o pažnji. Ljudi će lako zapamtiti poslednju stvar koja im je predočena.

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *