Blender Marketing Workshop: Sjajna prilika za mlade kreativce

Blender Marketing Workshop projekat nastao je iz ideje da se kreativni potencijal mladih ljudi mobiliše za kreiranje i primenu marketinških inovacija, namenjenih pre svega malom biznisu.

Cilj projekta je da angažuje mlade ljude sposobne da, suočeni sa problemima koje treba da reše, razmišljaju izvan svih utvrđenih okvira, i ponude originalna i inovativna rešenja u oblasti marketinga namenjenih malom biznisu, porodičnim radnjama ili preduzetničkim idejama koje su tek u nastajanju.

Kroz proces koji će Blender MW pokrenuti, mladim ljudima pružiće se prava prilika da kroz aktivno učešće u pripremi i realizaciji vrlo konkretnih marketinških projekata razvijaju svoja praktična poslovna znanja i veštine i steknu relevantno profesionalno iskustvo, i takođe će se pomoći preduzetnicima koji se bave malim biznisom i imaju potrebu za podrškom u oblasti marketinga, a nisu u mogućnosti da plate skupe usluge marketinških agencija.

Blender MW je otvoren za sve kreativne mlade ljude, prvenstveno studente Beogradskog Univerziteta, bez obzira na godinu studija ili prethodno iskustvo, koji žele da u budućnosti svoju profesionalnu karijeru grade u oblasti marketinga, kao i za sve preduzetnike sa teritorije Beograda koji se bave malim biznisom, imaju porodičnu radnju ili imaju poslovnu ideju koja je tek u nastajanju, i potrebna im je podrška u oblasti marketinga.

Za sve informacije zainteresovani se mogu obratiti putem mail adrese: blenderhouse@outlook.com, ili preko Facebook stranice https://www.facebook.com/blenderhouse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *