OSAM – 3. deo

N. je još dugo šetao, širom otvorenih očiju posmatrajući svet koliko god je to očima bilo moguće, a opet ne pridajući pažnju ničemu. Zastao je na jednoj raskrsnici. Morao je da se odluči kuda će dalje iako je u glavi imao šapat nekakvog nadbića koje mu je sugerisalo na pravi put. Verovao mu je oduvek. Protresao je hartiju, presavio je i stavio u džep. Nazad nije mogao da se vrati. Do ovde mu je trebalo mnogo, a put nije ni pamtio niti je razmišljao kuda ide. Prešao je ulicu i ušao u svoju školu.

Tog dana je skoro svima ispričao za “ono“. Jurio je za jednim jedinim odgovorom – Šta je to što mu se dešava? Svima je bio lud i smešan. “Proći će to“ je bila svaka “druga“. On nije želeo da prođe, a znao je da nije dovoljno hrabar da sazna istinu.

Čas veronauke N. je hteo da iskoristi ne bi li podelio svoju tajnu koja od tog trenutka više nije bila. Očekivao je odgovore koji bi bili povezani sa nekim pojavljivanjima broja osam u Bibliiji, ali kao i na svakom drugom času veronauke, razglabalo se o politici. Profesorka mu je poručila da pokuša da poveže situacije koje su mu se dešavale, mesta na kojima je bio i ljude s kojima je razgovarao u periodima kada mu se “ono“ dešavalo, a dešavalo se sigurno jednom, a možda i dva puta godišnje. Ali on nikako nije mogao da se seti perioda pa ni svega ostalog. Nije pamtio datume, niti je bilo šta od toga zapisivao. Pokušaj da pronađe vezu između onoga što mu se dešavalo na javi i onoga što mu se dešavalo u nekom drugom, samo njemu znanom obliku stvarnosti je otpisan.

Po završetku časa naišao je na profesorku psihologije. Saslušala ga je, otprilike svaku petu reč i zatim počela da ređa definicije u vezi snova, dala kratku dijagnozu da to “nije ništa“, nasmešila se i otišla misleći da joj je N. prepričao neke od svojih snova.

N. je bio nestrpljiv. N. je bio ljut. Mislio je da će tog dana dobiti odgovor i otići zadovoljan kući. Međutim naišao je na debelu zidinu nerazumevanja. Ispred te zidine stajao je N. zamišljeno gledajući u nju ne videvši ništa.

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *