Sve bolji – Kaizen

Šta je kaizen?

Uspeh je satkan od mnoštva niti napretka. Tako i filozofija koja je nastala u Japanu, objašnjava kaizen gde „kai“ označava promenu, a „zen“ znači steći mudrost. Smisao kaizena je promena na bolje ili kontinuirano unapređivanje. Kaizen se obično identifikuje sa unapređenjem proizvodnje, ali se on može primeniti i na prodaju i na usluživanje, čak i na lični život pojedinca. Njegova poenta je težnja za kontinuiranim unapređenjem poslovanja, pa čak i života, tako da to postane integralni deo poslovanja odnosno načina života. Termini poput kaizen blica ili kaizen događaja, jasno ukazuju na mala poboljšanja koja se dostižu nedeljno, pa čak i na dnevnom nivou.

Kontinuitet

Kaizen je neprestano poboljšanje, stalno unapređivanje. Ako kontinuirano ulažemo delić svog vremena ili truda i time poboljšavamo po malo trenutnu situaciju, nakon izvesnog perioda nas očekuje uspeh na tom polju u vidu jednog velikog pomaka na bolje. Ono što je još važnije, stalna unapređenja postaju rutina, samim tim te promene (unapređenja poslovanja) postaju sve lakše i bezbolnije ih podnosite, čak u njima i uživate. To znači da probleme rešavate u hodu, a kaizen tako, za vas, postaje način života.

Sprovođenje kaizena

Kaizen zahteva angažovanje svih, počev od generalnog direktora, pa sve do čistačice poslovnog prostora. Jedino se uloge i odgovornosti pojedinaca razlikuju.

Viši menadžment je zadužen za definisanje organizacije kaizena, postavljanje ciljeva, i kreiranje kulture koja je stimulativna po njegov razvoj. Takođe, direktori su zaduženi i za finansijsku podršku sprovođenja kaizena. Bez podrške višeg menadžmenta, ne može se valjano sprovesti nijedna promena.

Srednji menadžment ima zadatak da obezbedi logističku podršku, potrebne materijale kao i potrebna znanja i veštine za sprovođenje. Oni vode konkretne projekte unapređenja u okviru svojih nadležnosti. Oni su i odgovorni za konkretno njegovo sprovođenje.

Supervizori ili vođe pojedinih radnih grupa (timova) staraju se da se kaizen sprovodi kako na nivou pojedinaca, tako i grupa ili timova. Njihov zadatak je da obezbede njegovo bezbedno sprovođenje, da se on sprovodi u skladu sa standardnim operativnim procedurama poslovanja. To je važno zbog toga što kaizen ne znači promenu po svaku cenu, već samo promenu na bolje. Promenu koja za rezultat ima povećanje performansi.

Metodologija primene kaizena se može opisati PDCA metodom.
Planiraj – plan.

Kreirajte plan promena i identifikujte specifične stvari koje želite da promenite. Definišite korake koji se moraju preduzeti i pretpostavite rezultate tih promena.
Učini – do.

Izvršite plan u probnom okruženju. Testirajte promenu na malom uzorku, ili na umanjenoj skali, da možete ispitati rezultat predložene promene.
Proveri – check.

Ispitajte rezultate testa. Uverite se da ste unapredili proces. Tek ako ste se uverili u profitabilnost promene, primenite je na poslovanje, ako ne, probajte ponovo sa nekom drugom promenom.
Deluj – act.

Primenite promene na širem uzorku (celokupnom poslovanju). Uvedite promenu u vaše standardne operativne procedure.

Kaizen se u praksi sprovodi kroz radionice (kaizen workshops). Tokom nekoliko dana projektni tim prolazi kroz kompletni PDCA ciklus ciljajući specifičnu oblast poslovanja ili konkretnu aktivnost na koju se fokusira. Tim traži štetne aktivnosti u toku vrednosti poslovanja i eliminiše ih.

Predmet unapređenja može biti bilo šta: kvalitet proizvoda, interna ili eksterna komunikacija, organizacija poslovanja, prodaja, usluživanje, odnosi sa kupcima, itd. Najefikasniji su mali kaizen projekti, koji se i fokusiraju na male aktivnosti.

Izuzetno je važno da se kaizen doživi kao bilo koji drugi uobičajeni proces rada, da postane radna aktivnost koja se sprovodi redovno po unapred definisanom rasporedu. Potrebno je i neophodno da kaizen postane deo života vaše kompanije, organizacije, udruženja, kao i deo vašeg ličnog života, da bez njega ne možete.

Kaizen je veoma sličan postepenom inoviranju (eng; incremental innovation), gde su promene rezultat primene novih profitabilnih ideja, ali gde se promene dešavaju postepeno, jedna za drugom. Ukoliko su promene radikalne, kaizen onda poprima drugačiju formu i zove se Kaikaku.

Ovaj termin odgovara radikalnom inoviranju (eng; radical innovation) koje za rezultat imaju promenu u poslovanju (suštinski menjaju poslovanje).

Fokus poboljšanja

Kaizen je fokusiran na eliminisanje štetnih aktivnosti u toku vašeg poslovanja. Dok analizirate tok vrednosti poslovanja u malim koracima, primetićete štetne ili beskorisne aktivnosti. Oblasti gde se najčešće nalaze su: transport, čekanje, predproizvodnja, višak procesa, neiskorišćenost zaposlenih kadrova.

Tako i u ličnom životu, na primer: skoro svi se žalimo kako nemamo dovoljno vremena, odlažemo obavljanje obaveza do poslednjeg momenta, a kada se približi krajnji rok dobijemo “super moći” i užurbano radimo na izvršenju nekog zadatka, ali uz mnogo više stresa i muke i dosta nekvalitetnije nego u slučaju da smo lepo rasporedili svoje vreme.

U tom slučaju, potrebno je preispitati kako trošimo svoje vreme i čime ga ispunjavamo. Sigurno ćemo naići na praznine, tj. na vreme koje smo ispunili beskorisnim stvarima ili radnjama. Potrebno je eliminisati ih ili ako se radi o nekoj (lošoj) navici koja nam oduzima vreme, truditi se da svaki dan, uporno i temeljno raditimo na stvaranju nove (dobre) navike.

 [ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *