“Global Citizen Days” – Stekni potrebna znanja za rad u internacionalnom okruženju!

Studentska organizacija AIESEC iz lokalne kancelarije sa Fakulteta organizacionih nauka poziva Vas da učestvujete na četvorodnevnoj konferenciji “Global Citizen Days”, koja se održava po prvi put u periodu od 17. do 20. marta na Fakultetu organizacionih nauka, i predstavlja svojevrsnu pripremu studenata za rad na volonterskim praksama.

Kroz učešće na konferenciji, studenti će imati priliku da steknu potrebna znanja i veštine, koje će im kasnije pomoći da se lakše snađu na praksi u internacionalnom okruženju. Neke od tema koje će biti pokrivene u okviru “Global Citizen Days” konferencije su: prezentacione veštine, rad u timu, time management, project management i mnoge druge.

Radionice i predavanja će držati kompanije i domaći i internacionalni predavači sa dosta iskustva gde će se učesnici bliže upoznati sa oblastima koje ih zanimaju.

Prijave za učešće na konferenciji Global Citizen Days, koja će se održati se nalaze na sledećem linku.

AIESEC je globalna mreža studenata koja razvija liderski potencijal mladih i pozitivno utiče na društvo. Prisustvom u 124 zemlje, AIESEC predstavlja najveću organizaciju vođenu od strane studenata. Svojim programima internacionalnih praksi i organizacijom edukativnih i društveno-odgovornih projekata, AIESEC pruža mladima jedinstvenu mogućnost za lični i profesionalni razvoj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *