E-TURIZAM 2014 – Konferencija o primeni Interneta i novih tehnologija u turizmu

Kako Internet menja turizam? Kako upotrebljavati društvene mreže u turizmu? Кako koristiti Google servise i druge besplatne online alate za promociju destinacija? Šta je online reputacija u turizmu, zašto je značajna i kako njome upravljati? Kako pokrenuti sopstveni biznis u turizmu uz pomoć infomaciono-komunikacionih tehnologija?

Odgovore na ova i slična pitanja saznajte na konferenciji E-TURIZAM 2014, prvoj domaćoj konferenciji posvećenoj poslovnoj primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u turizmu, 10. i 11. maja u Privrednoj komori Srbije, u organizaciji agencije Tourism Management and Consulting, Privredne komore Srbije i udruženja Srbija za mlade. Cilj konferencije je da afirmiše i približi savremene informaciono-komunikacine tehnologije (IKT) turističkom sektoru.

Veliki turistički potencijal Srbije, nažalost, nije dovoljno iskorišćen. Imajući u vidu da su u svetu najuspešnije turističke destinacije upravo one koje su postale lideri u primeni infomaciono-komunikacionih tehnologija, konferencija teži da dobre prakse prenese i proširi na domaći teren.

Nove tehnologije donose nova znanja i nove šanse koje su u domaćem turističkom sektoru nedovoljno iskorišćene, kako u razvoju destinacija tako i pojedinaca. Posmatrajući praksu lako se dolazi do zaključka da domaći turistički kadrovi gube trku sa savremenim dostignućima i da nisu dovoljno upoznati sa prednostima i mogućnostima primene IKT u turizmu.

Konferencija je namenjena predstavnicima privrede, javnog i privatnog turističko-ugostiteljskog sektora, studentima turizma i ostalima koji žele da dobiju nova znanja o najperspektivnijoj oblasti u turizmu.

Iskoristite popust i prijavite se do 01. aprila, do kada će kotizacije za konferenciju za privrednike i ostale učesnike biti 2.990 RSD,  dok će za studente koštati 1.190 RSD. Regularne cene nakon 1. aprila će biti: privreda i ostali učesnici 4.990 RSD, studenti 2.490 RSD.

Više infomacija o konferenciji i uputstvo za prijavu možete pročitati na http://e-turizam.org/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *