Ekološki simboli na pakovanjima

Često se desi danas da kupimo proizvode neznajući šta se sa njima dešava posle naše upotrebe i gde završavaju, koliko su opasni ili zapaljivi, da li mogu da se recikliraju ili ne. Verovali ili ne, ove informacije možete naći na pakovanju u obliku raznih simbola, a InterFON će vam pomoći da ih razumete. U sledećem delu teksta možete videti primere ovih, često ekoloških simbola.

Ekološki simboli:

1Najrasprostranjenija vrsta plastike koja se uglavnom koristi za flaše za vodu, sokove, posude za prehrambene proizvode i ostalu ambalažu. Reciklira se da bi se proizvela poliesterna vlakna, mekih boca za pića, termo-izolacione ploče.

.

2Ovo je takozvana Mobiusova petlja koja pokazuje da proizvod može potpuno da se reciklira. Postoje mnoge varijacije na ovaj simbol kao što je ona koja u sebi sadrži 20% što znači da je 20% proizvoda za reciklažu.

.

3 Zelena tačka je evropski simbol kojim proizvođači obaveštavaju kupca da su finansijski učestvovali i doprineli recikliranju ambalaže proizvoda na kome je utisnut ovaj simbol. Na primer: finansiranje ili nabavka vreća ili kontejnera za otpad.

.

4Ovaj simbol označava da se ostatak ambalaže mora baciti u kantu za otpatke ili kontejnere i služi kao podsetnik za kupce.

.

.

5 Kupovinom proizvoda koji ima ovakvu oznaku znači da se prilikom proizvodnje ovog artikla, koji je pretežno od drveta, svesno i odgovorno upravljalo prirodom te da doprinose očuvanju životne sredine. FSC stoji za Forest Stewardship Council. Osnovna ideja ovog simbola jeste da se uz pomoć podizanja ekološke svesti potrošača podstakne trajno gospodarenje šumama uz poštovanje ekoloških, socioloških, ekonomskih, kulturnih i duhovnih potreba sadašnjih i budućih naraštaja.

6Ovaj simbol označava rok isteka upotrebe proizvoda nakon otvaranja. Obično iskazuje mesece.

7Oznaka koja pokazuje koliko proizvoda ima tačno u ambalaži i da proizvođač garantuje za tu količinu.

8Proizvod nije testiran na životinjama.

9Rizičan proizvod koji mora biti izvan domašaja dece, ne sme se piti niti jesti prilikom upotrebe.

10Energetska zvezda – proizvod je štedljiviji od drugih. Imaju ih elektronski uređaji.

11Hrana koja nije životinjskog porekla, potpuno je organska.

12Proizvod ne sadrži gluten.

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *