Трансформация света

Omar Čhadizе rodio se u Gruziji 16. aprila 1944. godine. Obrazovao se prvo u umetničkoj školi, a zatim na Akademiji umetnosti u Tbilisiju. Od 1964. godine učestvovao je na mnogim izložbama u Moskvi i Tbilisiju kao i na međunarodnim izložbama u gradovima poput Londona, Njujorka, Beča, Amsterdama, Tel – Aviva.

Njegove radove moguće je naći u muzejima, galerijama i mnogobrojnim umetničkim kolekcijama raznih zemalja. Od 1992. godine ovaj umetnik živi i radi u Moskvi. Tu je otvorio i svoju galeriju u kojoj predstavlja najbolja dela gruzijske škole umetnosti.

       1797140_731917840161241_59016080_n      1608684_731917856827906_429088433_n

Omar Čhadize rano se zainteresovao za apstraktnu umetnost. Još u Akademiji umetnosti u Tbilisiju, nazivali su ga formalistom i apstrakcionistom, što je u to vreme moglo da znači i isključenje sa Akademije.

1743324_731917853494573_1889125189_nNjegovo stvaralaštvo unikatno je u savremenom slikarstvu. Nije stvorio samo individualni stil, već i specifičnu tehniku slikanja. Umetnička tehnika Omara Čhadizea podseća na kinesku umetnost tušem, ili na fresku rađenu na mokrom malteru. Pokret četkicom maksimalno je tačan. Da bi stvorio sliku koristi nekoliko stotina slojeva akrila, pigmenta i laka. Boje na njegovom platnu su žive i slojevite, duboke, tako da pod jednim slojem boje vidimo drugi, pod drugim treći i tako dalje.

Od 2000. godine stil i način slikanja ovog umetnika jako se menjaju. U potpunosti se oslobađa forme, nije više vezan za predmet što mu daje gotovo neograničenu slobodu. Njegovi novi radovi puni su sakralnog smisla, nose njegova lična umetnička buđenja i prosvetljenja.

U Gruziji i Rusiji njegovo stvaralaštvo je nagrađeno, član je raznih saveza umetnika u obe zemlje. Krajem XX i početkom XXI veka dobija priznanje jednog od najinteresantnijih umetnika u Rusiji i Gruziji XX veka. Danas je Omar Čhadize svetski priznat umetnik.

Transformacija svetlosti

Trenutno je u moskovskom muzeju savremene umetnosti otvorena njegova izložba „Transformacija svetlosti“ na kojoj će biti predstavljeno više od trideset apstraktnih radova ovog umetnika stvorenih u protekloj deceniji. Osnovna njegova tema je svetlo, koje on predstavlja kao Apsolut, božanstvenu energiju koja povezuje svet fizičkog sa metafizičkim. Svi mogući oblici svetlosti, jarki i cvetni elementi, suprotstavljeni su mraku, potpunoj tami na njegovim slikama.

1620046_731917836827908_2096110129_nU nazivu njegove izložbe koja je trenutno otvorena očitavaju se moguća tumačenja: to može biti transformacija svetlosti koja se pojavljuje kroz boju, kao i promena teme svetlosti u zavisnosti od tačke posmatranja slikara. Svetlo Omar Čhadize oslobađa ustaljenih formi, posmatra ga u prvobitnom obliku. Ovaj umetnik ipak, ničemu ne daje ime, i ništa ne tvrdi, smisao onoga što stvara javlja se, čini se, nezavisno od njegove volje. Kako je sam rekao, njegovo umetničko traganje dovelo ga je do stvaranja nove vrste umetnosti – estetike svetlosti, pa je poslednjih godina posvećen samo ovoj temi.

Kada posmatramo njegove slike, lako prepoznajemo apstraktno slikarstvo, a opet, isto tako lako uočavamo njegovu unikatnost. Ne možemo ga uporediti sa bilo kojim apstraktnim slikarom za koga znamo, on je jednostavno svoj. Čini se da je on pronašao neki novi način uklapanja elemenata koje nam omogućava apstraktno slikarstvo. Jaki kontrasti na platnu, mrak i svetlo, kao i upotreba jarkih boja čine ga prepoznatljivim, a njegove slike se lako izdvajaju iz mora apstraktnog, termina koji je danas tako često zloupotrebljen.

1743349_731917826827909_439785277_n        1614972_731917850161240_1627136451_n

Izvor slika: http://artinvestment.ruhttp://www.naturaviva.ru

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *