Prolećni Međunarodni akademski seminar studenata tehnike Evrope

Life cycle of an oil field

Sa zadovoljstvom želimo da Vas obavestimo da Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST Beograd (Board of European Students

of Technology) organizuje 12. po redu Međunarodni akademski stručni seminar na temu eksploatacije nafte, pod nazivom „Life cycle of an oil field“. Ovogodišnji seminar će biti održan u periodu od 2. do 11. maja 2014. godine u saradnji sa Rudarsko-geološkim i Tehnološko-metalurškim fakultetom.

Učesnici seminara su 24 participanta sa 20 Univerziteta iz 15 zemalja i studenti Univerziteta u Beogradu.

Ove godine, akademskom delu seminara prisustvovaće studenti Univerziteta u Beogradu, čije studije nalaze primenu u naftnoj industriji. Selekcija će se vršiti na osnovu ostvarenog uspeha u dosadašnjem školovanju i stepenu zainteresovanosti za tu temu.

Učesnici seminara biće u mogućnosti da steknu osnovna znanja o eksploataciji nafte kao i da se upoznaju sa praktičnim radom prilikom posete Rafineriji nafte Pančeva – NIS.

BEST kao organizacija koja širom Evrope podstiče saradnju Univerziteta, kompanija i studenata, kroz ovakve događaje želi da unapredi razmenu znanja kulturnih vrednosti mladih širom Evrope. Osnovni ciljevi seminara su:

  • pružanje temeljnog znanja putem predavanja eminentnih profesora Univerziteta u Beogradu ali i vrhunskih stručnjaka iz kompanija sa kojima će studenti sarađivati;
  • praktičan rad kroz studije slučaja i raznovrsne radionice, ali i posete institutima, fabrikama, muzejima i samim kompanijama;
  • sticanje novih kontakata i poznanstava kroz timski rad na projektu;
  • upoznavanje kulture, običaja i načina života u Beogradu i Srbiji;
  • polaganje završnog testa provere stečenog znanja na kraju seminara od strane profesora i stučnjaka iz kompanija;
  • sticanje ESPB bodova, koji se mogu priznati na većini evropskih Univerziteta;

Generalni partner seminara je kompanija “Yunirisk”, koja je prepoznala značaj ovog projekta i pružila punu podršku u organizovanju seminara.

Edukativni partner seminara je kompanija NIS, koja je kroz svoj projekat „Energija znanja“ podržala akademski stručni seminar „Life cycle of an oil field“.

Projekat je podržan od strane grada Beograda, Univerziteta u Beogradu, MOS-a, Kancelarije za mlade, kao i Rudarsko-geološkog i Tehnološko-metalurškog fakulteta.

Za više informacija o seminaru posetite http://best.rs/spc14/, kao i sajt BEST-a Beograd www.best.rs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *