Jung Lee – Neonski fragmenti praznih duša

Jung Lee, južnokorejska umetnica rođena je 1972. godine u Seulu. Karakteristično za njene instalacije jesu pejzaži u kojima se nalaze neonske poruke sa frazama koje izgovaraju zaljubljeni.

Inspiraciju za svoje radove ona pronalazi u okvirima jezika – načinu na koji jezik, odnosno reči, mogu da budu slike. Kroz tri serije fotografija, Jung Lee stvara jedinstvenu, a svima već poznatu, priču o ljubavi koja doživljava svoj krah zbog nemogućnosti iskazivanja emocija. Ljubavne klišee ona pretače u neonske skulpture, imitirajući šarenilo velikih gradova; postavlja ih na mesta koja su izolovana, pejzaže koje odlikuje samo praznina – savršena metafora za prazne duše koje te fraze izgovaraju.

Aporia, jedna od serija fotografija, nastaje pod uticajem Rolanda Barta (Roland Barthes) i njegove knjige „Fragmenti ljubavnog diskursa“, koja govori o ljubavi i figurama kao što su zagrljaj, nemir, čekanje, nežnost a koje predstavljaju zaljubljenog „na delu“. Prema Bartu, onog trenutka kada se zaljubimo kreće konstantna potraga za razlogom našeg zaljubljivanja – ta osoba postaje misterija koju želimo da razrešimo. Ali, ta „potraga“ i želja da iskažemo ljubav donose sa sobom laži, navodeći nas na pogrešan put. Aporia, na grčkom jeziku, ima upravo to značenje – ćorsokak.

Melanholični pejzaži u kontrastu sa sentimentalnim frazama, za Jung Lee otkrivaju svu usamljenost i tugu koja ispunjava ljude koji žive u modernom svetu današnjice.

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *