Procedura za prijavljivanje i odbranu diplomskog rada

Mnogi studenti FON-a ne znaju tačno kako teče procedura prijavljivanja i odbrane završnog rada. Ona nije nimalo jednostavna. Zato smo odlučili da vam malo pomognemo i olakšamo ovaj period studiranja. U tekstu ćete moći da pročitate detaljnu proceduru, korak po korak.

 1. Prvo što treba da uradite jeste da odaberete katedru i profesora-mentora. Nakon toga, u dogovoru sa njim odredite temu vašeg rada.
 2. Sledeći korak – prijava teme diplomskog rada. Tema se prijavljuje na šalteru 1. Uslov za prijavljivanje teme jeste da na vašem studentskom nalogu piše da imate najviše dva nepoložena ispita (praksa se ne računa). Dakle, proverite svoj nalog i reagujte na vreme da vam se ispiti upišu na vaš elektronski nalog kako biste mogli da prijavite temu za diplomski. Prijava teme košta 2000 dinara i uplaćuje se na račun fakulteta. Informaciju o tačnom broj računa na  koji treba da uplatite pomenuti iznos možete dobiti na šalteru.
 3. Dokument „Zahtev za odobrenje teme“ treba da dostavite svom mentoru. Mentor popunjava zahtev i određuje druga dva člana komisije.
 4. Taj zahtev mentor ili vi nosite šefu katedre kako bi ovaj potpisao. Nakon toga zahtev se vraća na šalter.
 5. Nakon izrade diplomskog rada, konačnu verziju šaljete mentoru na mejl. On proverava rad, šalje sugestije ukoliko ih ima.
 6. Nakon određivanja i zaključivanja da je to konačna verzija rada, šaljete je ostalim članovima komisije (na mejl uz pitanje da li žele da im dostavite i štampanu verziju – dvostrano, ukoričena samo spiralom)
 7. Mentor šalje kandidatu izgled naslovne strane. Vi izrađujete naslovnu stranu prema poslatom šablonu.
 8. Naslovnu stranu potpisujete vi i mentor i nosite na šalter. Na istom šalteru uzimate obrazac za zakazivanje odbrane i donosite ga mentoru. Nakon što ga odnesete mentoru, najranije za 14 dana možete da branite vaš rad.
 9. Mentor određuje termin odbrane završnog rada sa ostalim članovima komisije i vama i potpisuje obrazac.
 10. Potpisan obrazac sa terminom odbrane vi ili mentor vraćate u Službu. Tu dobijate informaciju koliko treba da uplatite za odbranu diplomskog rada, CD na kome ćete narezati rad – samo rad, ne i prezentaciju.
 11. Par dana pre odbrane pošaljite mejl mentoru i članovima komisije kako biste ih podsetili na vašu odbranu.
 12. Minimum pola sata pre zakazane odbrane diplomskog rada dođite na fakultet, CD i indeks nosite u biblioteku kako biste dobili potvrdu da ste vratili (ili da niste uzeli) sve knjige koje ste pozajmljivali iz biblioteke, zatim na šalteru uzmite dokumentaciju koja vam je potrebna (zapisnik o polaganju i ispitnu prijavu). Na samu odbranu ponesite pomenutu dokumentaciju i indeks i biografiju (ne CV) koja je pisana na A4 formatu, u trećem licu (npr: Ime i prezime upisao je srednju školu…). Studenti koji nisu rođenu u Republici Srbiji bi trebalo da ponesu i izvod iz matične knjige rođenih.
 13. Došli ste do svečanog trenutka – odbrane vašeg završnog rada. Prezentacija pred komisijom bi trebalo da traje do 15 minuta, nakon čega slede pitanja komisije.
 14. Nakon odbrane, dokumentaciju vraćate u Službu.
 15. Čestitamo! Slavlje može da počne!

“Polaganja prijemnog ispita za master studije oslobođeni su kandidati koji su osnovne studije završili na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, za najviše 4 godine (diplomirali zaključno sa 7. oktobrom).” Više informacija o konkursu za master studije pročitajte ovde.

Napomena: ova procedura se možda malo razlikuje u zavisnosti od katedre koju ste izabrali. Proverite sa svojim mentorom da li i vas čeka ovakva procedura. 

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *