Forum na Rodosu podržao ideje mladih za bolju budućnost

Završen je Forum mladih na Rodosu koji svake godine organizuje međunarodni pokret Youth Time iz Češke. Tokom četiri dana učesnici iz 45 zemalja bili su deo programa na temu pozitivnog uključivanja omladine u društvo, sa ciljem da se podstaknu individualne inicijative i kolektivna saradnja.

Predstavljeni su projekti iz oblasti društvenog preduzetništva, diplomatije i modernog obrazovanja. Najbolji projekti su dobili priliku da svoju ideju realizuju zahvaljujući fondu organizacije Youth Time i sponzorima.

Forum na Rodosu je okupio i 12 eksperata iz različitih oblasti, između ostalog Vladimira Jakunjina, direktora Ruskih železnica, Pitera Lošera, nekadašnjeg generalnog direktora Simensa, Sergej Murca, predsednika ruske Akademije nauka i umetnosti i Rolf Šmid Holca, bivšeg generalnog direktor Sony-ja. Eksperti su bili tu da odgovore na sva pitanja koja su imali učesnici, između ostalog, na temu kako prodati svoju ideju.

„Kada prodajete ideju, morate razmišljati o svojoj publici, umeti da joj prenesete emociju, ali i da opravdate sredstva koja tražite za ideju. Projekat mora biti profitabilan, bez obzira na to da li je u pitanju neki društveno odgovorni cilj, jer ukoliko projekat nije profitabilan neće moći da se dugo održi u životu. Pokažite svoju strast, ubeđenje i jak stav, jer investitori nikada ne ulažu u ideje, već ulažu u ljude,“ rekao je Piter Lošer.

Poslednjeg dana mladi sa Foruma su imali priliku da upoznaju članove WPF (World Public Forum).  Govorilo se na temu stogodišnjice velikog rata, njegovog uticaja na naš život danas, i toga šta se promenilo u smislu situacije u kojoj se svet nalazi sad, i u kojoj se nalazio pre 100 godina. Način na koji se informacije koriste, brzina prenosa informacija, tačnost, zloupotreba i manipulacija su ono što su učesnici istakli kao osnovnu razliku. Ljudi imaju priliku da saznaju više o konfliktima i mogu pratiti događaje u realnom vremenu, a u isto vreme mogu biti obmanuti zbog medijskog senzacionalizma i propagande. Obrazovanje, tolerancija, odabir mudrih i odgovornih lidera može biti način na koji će se sprečavati budući konflikti.

Youth Time je internacionalni pokret koji postoji pet godina i ima za cilj da podržavanjem projekata mladih podrži pozitivni scenario budućnosti.

Više informacija o ovom i budućim projektima možete pročitati na sajtu http://www.youth-time.org/.

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *