Seminar/ Inkubator Frontiers in Retreat

Od 2. do 6. oktobra u Kc Grad i Muzeju Staro Selo u Sirogojnu  održaće se seminar u okviru evropskog projekta “Frontiers in retreat“. Pored umetnika koji su uključeni u ovaj petogodišnji projekat, predstavnika partnerskih organizacija iz Finske, Španije, Letonije, Velike Britanije i sa Islanda seminaru će prisustvovati i veliki broj profesora i studenata sa umetničkih akademija iz Danske, Finske i Norveške.

Tema “Frontiers in retreat” projekta je ekologija, a inspiraciju za svoje radove umetnici bi trebalo da pronađu boraveći na raznim izmeštenim lokacijama u okviru umetničkih rezidencija. Svaka od partnerskih organizacija zadužena je da organizuje jedan seminar koji će pored učesnika u projektu okupiti i razne eksperte, naučnike i teoretičare koji se bave temama relevantnim za projekat.

Prvi deo seminara/ Inkubatora “Frontiers in retreat” projekta odrzaće se 2. oktobra u Kc Grad. Učesnici projekta kao i gosti upoznaće se prvo sa nekoliko tema među kojima su istorijat ekonomskih prilika u SFRJ, odnos države i kulture nekada i sada, razvoj umetničkih kolonija i nove strategije vezane za mobilnost umetnika. Obzirom da je tema samog projekta ekologija u drugom delu prvog dana seminara pričaće se o ekološkim problemima u našoj zemlji, nedavnim poplavama.

Predavači su:

  • Milan Spasojević, Ekonomski fakultet u Nišu
  • Jovo Bakić, Filozofski fakultet u Beogradu
  • Dimitrije Tadić, Ministarstvo kulture Republike Srbije
  • Jenni Nurmenniemi, HIAP- Helsinški internacionalni umetnički program
  • Brett Bloom, Akademija umetnosti Jutland
  • Jelisaveta Vukelić, Filozofski fakultet u Beogradu
  • Mina Petrović, Filozofski fakultet u Beograd

Više o tome na: http://frontiersinretreat.org/www.gradbeograd.eu

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *