Nekoliko reči o rečima – najčešće jezičke nedoumice

Višlji ili viši

Komparativ prideva visok je viši, nikada višlji, a superlativ glasi najviši.
Marko je viši od Ivana.

Ićiću ili ići ću

Enklitički (skraćeni) oblici glagola hteti u futuru prvom glase:
1. ću      1. ćemo
2. ćeš     2. ćete
3. će      3. će
Ukoliko se infinitv glagol završava na –ti, pišu se spojeno sa glagolom:
Kupiću nove cipele.
Međutim, ako se glagol u infinitivu završava na –ći, enklitika se piše odvojeno od glagola:
Iduće godine ići ću na letovanje.

Kontaktirajte nas ili kontaktirajte sa nama

Glagol kontaktirati znači komunicirati sa nekim, odnosno, stupiti u kontakt sa određenom osobom. Ispravan oblik je kontaktirati sa nekim,  a ne kontaktirati nekoga.
Za više informacija, kontaktirajte sa nama.

Mi bi ili mi bismo

Glagol biti u aoristu glasi:
1. Ja bih     1. Mi bismo
2. Ti bi        2. Vi biste
3. On bi      3. Oni bi
Dakle, Mi bismo vam rado pomogli, nikako Mi bi…

Milicin ili Miličin

Kod ovakvih prisvojnih prideva vrši se palatalizacija. Ispravni oblici su Miličin, Slavičin, Radičin, nikako Milicin, Slavicin, Radicin.

Nemogu ili ne mogu

Rečca NE piše se odvojeno od glagola, ispravno je samo ne mogu, ne znam, ne smem, ne dolazim. Spojeno pišemo oblike nisam, neću, nemoj, nemam.
Danas ne mogu da dođem na sastanak.
Nemam dovoljno novca da kupujem jeftine stvari.

Prevodioc ili prevodilac

Jedini ispravan oblik je prevodilac, mislilac, tužilac, čitalac, gledalac, davalac itd.
On je već godinama dobrovoljni davalac krvi.

Razočarenje ili razočaranje

Imenica je razočaranje, a glagol razočarati se. U poslednje vreme se često čuje i oblik razočarenje.

Uglavnom se ni on ne smatra nepravilnim, međutim, prednost se ipak daje obliku RAZOČARANJE: Za nju je njegov odlazak veliko razočaranje.

Strožiji ili stroži

Ispravan oblik je stroži, nikako strožiji.
Stara profesorka je bila stroga, ali je novi profesor stroži.

Ustvari ili u stvari

Piše se odvojeno, jedini ispravan oblik je u stvari.
Gledao sam u pod i ćutao. U stvari, nisam ni znao šta bih u tom trenutku rekao.

Pročitajte još:

Izvor fotografije: razbibriga.net

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *