Program stipendiranja studenata – jesen 2014.

obrazovni_logoObrazovni centar EQUILIBRIO, u saradni sa NVO Futuris, organizuje i tokom jeseni 2014. program stipendiranja studenata beogradskih univerziteta.

Program stipendiranja studenata osmišljen je tako da svim zainteresovanim studentima beogradskih fakulteta i visokih strukovnih škola omogući pohađanje kurseva stranih jezika, jezičkih radionica i specijalizovanih seminara, uz izdavanje i overu zvaničnih sertifikata.

Program počinje u novembru 2014. i traje tri meseca. Pohađanje kursa stranog jezika je obavezno, dok su radionice i seminari fakultativni*. Nastava će se održavati radnim danima (u popodnevnim i večernjim terminima) i vikendom (u dnevnim terminima).

* Student kome bude odobren zahtev za stipendiju u obavezi je da redovno pohađa kurs stranog jezika (obavezno je prisustvo na minimum 80% časova) i da polaže završne ispite. Položeni završni ispiti uslov su za izdavanje zvaničnog sertifikata Centra EQUILIBRIO.

I    Opšte informacije o programu stipendiranja studenata – jesen 2014.

 • Program stipendiranja se sastoji iz kurseva stranih jezika (obavezan deo programa), jezičkih radionica i stručnih seminara (fakultativni deo programa).
 • Pravo na konkurisanje imaju studenti, i to kako na osnovnim strukovnim, akademskim, tako i na master i doktorskim studijama.
 • Jezici koje možete pohađati u okviru ovog programa su: engleski, nemački, španski, italijanski, ruski, norveški, švedski, francuski ili grčki.
 • U ponudi su svi nivoi učenja, od A1 do C2 (prema jedinstvenoj skali Saveta Evrope)
 • Ukupni fond programa je 60 školskih časova (obavezne + fakultativne aktivnosti)
 • Tempo rada je dva puta nedeljno po 75 minuta ili jednom nedeljno po 150 minuta (blok nastava)
 • Obezbeđen je rad u malim, mentorskim grupama polaznika (mentor prati napredak svakog polaznika pojedinačno od početka do kraja programa obuke).

II    Program stipendiranja studenata obuhvata

 • Upis na program – jesen 2014.
 • Polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja prethodnog nivoa znanja stranog jezika (ukoliko se student prijavljuje za jezik koji je već učio)*
 • Kurs stranog jezika (engleski, nemački, španski, italijanski, ruski, norveški, švedski, francuski ili grčki) u trajanju od 3 meseca, uz primenu najsavremenijih metoda učenja propisanih opštom skalom Saveta Evrope od A1 do C2
 • Redovne konsultacije sa profesorima – mentorima
 • Specijalizovane časove konverzacije
 • Specijalizovane jezičke radionice: Upoznavanje sa kulturom stranih zemalja
 • Specijalizovani seminar: Tehnika polaganja TOEFL ispita
 • Specijalizovani seminar: Tehnika polaganja IELTS ispita
 • Specijalizovani seminar: Tehnika polaganja FCE ispita
 • Specijalizovani seminar: Tehnika polaganja CAE ispita
 • Specijalizovani seminar: Tehnika polaganja CPE ispita
 • Specijalizovani seminar: Tehnika polaganja GOETHE ispita
 • Osiguranje polaznika tokom trajanja programa
 • Polaganje završnih ispita
 • Izdavanje zvaničnog uverenja/sertifikata Obrazovnog centra EQUILIBRIO

Detaljnije informacije o programu i uslovima za apliciranje možete pročitati na: http://www.stranijezici.com/stipendije-za-studente

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *