Trening za stratešku komunikaciju OCD sa medijima

TACSO Kancelarija u Srbiji raspisuje poziv za organizacije civilnog društva da konkurišu za trening koje će se održati od 20. do 21. novembra u Beogradu.

Trening će pokrivati sledeće oblasti:

* Pravljenje komunikacijske strategije

* Određivanje ciljeva komunikacije, ciljnih grupa, i ključnih poruka

* Metodi i kanali komunikacije

* Pravljenje nacrta radnog plana za komunikaciju

* Evaluacija uspešnosti primene komunikacijske strategije i radnog plana

Cilj obuka:

Cilj obuka je unapređenje održivosti OCD kroz podizanje veština komunikacije sa ciljnim publikama, a posebno sa medijima. Tokom obuke učesnici/ce će dobiti priliku da se upoznaju i da savladaju potrebna znanja i veštine za efikasno i efektivno strateško planiranje komunikacije sa medijima i drugim ciljnim grupama i zainteresovanim stranama. Na ovaj način želimo da osnažimo ulogu OCD u demokratskim procesima.

Ko može da konkuriše?

Obuke su namenjene osobama koje se nalaze na rukovodećim položajima unutar svojih organizacija, kao i osobama koje se bave komunikacijom i medijima u okviru svoje organizacije. Iz svake organizacije treba da se prijave dve osobe, kako bi mogle da tokom treninga zajedno rade na izradi ili poboljšanju komunikacijskog radnog plana i strategije.

Trening je namenjen organizacijama koje imaju nekog iskustva u komunikaciji sa medijima, i koje se već bave strateškim planiranjem u okviru svog rada.

Aplikacije organizacija koje predlažu samo jednog člana neće biti razmatrane. Zbog strukture treninga važno je da prisustvuju dva člana po organizaciji.

Procedura za konkurisanje

Da bi učestvovali na obukama, potencijalni kandidati su u obavezi da pošalju kompletnu aplikacionu dokumentaciju na adresu prijava.rs@tacso.org sa naznakom: „Trening za stratešku komunikaciju sa medijima“ a najkasnije do petka, 7. novembra do 17 časova. Kompletna aplikaciona dokumentacija podrazumeva sledeća dokumenta: 1. Aplikacioni formular 2. CV – Biоgrafiju u propisanom formularu za svakog od dva prijavljena člana 3. Motivaciono pismo

Imajte u vidu da će obaveštenje o uspešnosti prijave biti poslato samo odabranim kandidatima, u roku od nedelju dana nakon zatvaranja konkursa.

Konkurs je preuzet u saradnji sa PortalMladi.com, gde takođe možete čitati naše tekstove.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *