KONKURS ZA IZBOR STUDENTA PRODEKANA

Studentski parlament Fakulteta organizacionih nauka raspisuje konkurs za izbor studenta prodekana u akademskoj 2014/2015. godini.

Komisija za sprovođenje izbora za studenta prodekana u sastavu Igor Stanisavljević, Luka Janković i Milica Lotrean, poziva zainteresovane studente Fakulteta organizacionih nauka da se prijave na konkurs pod sledećim uslovima:

  • Kandidat mora prikupiti 100 potpisa studenata Fakulteta organizacionih nauka
  • Kandidat je u toku svog studiranja u svakoj godini studija položio ispite u vrednosti od bar 37 ESPB bodova ili više (nije obnovio godinu);
  • Kandidat je do sada u studiranju ostvario najmanju prosečnu ocenu 8,50;
  • Kandidat nije prekršio Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata.

Konkursnu dokumentaciju, zainteresovani studenti mogu zadužiti (uzeti originale sa portirnice, kopirati ih, kopije koristiti a original vratiti na portirnicu) od datuma otvaranja konkursa do datuma završetka konkursa i ona se sastoji iz 2 obrasca; Obrazac 1 – Potvrda o ispunjavanju poslednja tri uslova iz konkursa, Obrazac 2 – lista za prikupljanje potpisa; biografije i motivacionog pisma.

Obrazac 1, ispuniti ličnim podacima i overiti u Studentskoj službi fakulteta radi potvrde istih.

Obrazac 2, sa prikupljenim potpisima za kandidaturu, staviti u kovertu zajedno sa obrascem 1, biografijom i motivacionim pismom.

Zatvorenu kovertu ostaviti na portirnici sa naznakom „za Studentski parlament, konkursna dokumentacija za izbor studenta prodekana“.

Konkurs traje do 7.11.2014. do 12 časova, nakon čega će svi kandidati koji su ispunili uslove biti pozvani na prvu sledeću sednicu Studentskog parlamenta na kojoj će se odlučiti o novom studentu prodekanu.

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *