Žene u politici – rodno ravnopravne ili ne

Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih (CEDEM) u saradnji sa Ministarstvom prosvete raspisuje konkurs za seminar „Žene u politici – rodno ravnopravne ili ne” na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
Seminar će se realizovati u novembru i decembru 2014. godine.

Tokom seminara, učesnici će kroz razgovor o konkretnim temama i problemima imati priliku da budu bliže upućeni u delovanje žena u politici. Pokušaćemo da na jednom mestu okupimo uspešne žene iz političkog života Srbije i studentkinje i studenti, kako bi zajedno analizirali pitanje rodne ravnopravnosti u političkom životu Srbije ali i regionu, i kako bi pokušali da dođu do odgovora na pitanje šta je glavni problem žena u politici.

Glavne aktivnosti u okviru projekta su predavanja i radionice na kojima će pored uspešnih žena iz političkog .života učešće uzeti i eksperti iz ove oblasti.

Ciljevi seminara su:

-Sticanje novih znanja o rodnoj ravnopravnosti u Srbiji

– Upoznavanje sa problemom diskriminacije žena

– Jačanje veština akademske rasprave

– Upoznavanje sa mogućnostima poboljšanja položaja žena u Srbiji

– Motivisanje studentkinja za aktivnije učešće u društveno političkom životu

Pravo da se prijave na konkurs imaju studenti/studentkinje svih akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji i predstavnici organizacija civilnog društva.
Prednost pri odabiru učesnika će imati studenti društveno-humanističkih fakulteta i predstavnici organizacija koje imaju srodno polje delovanja.

Za prijavu na konkurs potrebno je da pošaljete Vaš CV na adresu: nvocedem@gmail.com sa naznakom za Konkurs Žene u politici – rodno ravnopravne ili ne.

Učešće na seminaru je besplatno.
.
Učesnici će po završetku dobiti sertifikat ali su obavezni da budu na svim predavanjima.
Broj učesnika je ograničen. Obezbeđeni su hrana i piće.

Rok za prijave je 5. novembar.
Naknadne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Svi koji prođu konkurs biće obavešteni do 9. novembra.

Za sva dodatna pitanja u vezi konkursa i za seminar “Žene u politici – rodno ravnopravne ili ne” kontaktirajte nas na mail:
nvocedem@gmail.com.

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *