Nagradni konkurs za najbolje plakate i fotografije na temu prevencije HIV-a i diskriminacije

Udruženje Prevent poziva sve zainteresovane sa teritorije Republike Srbije da pošalju svoje radove na nagradni konkurs na jednu od zadatih tema:

 • prevencija HIV-a kroz promociju upotrebe kondoma,
 • smanjenje diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV infekcijom.

Konkurs je otvoren do 20. novembra nakon čega će petočlana komisija odabrati najbolje radove koji će biti izloženi i radove koji će biti nagrađeni.

Izložba će biti održana 1. decembra 2014. godine u okviru pratećeg programa trećeg Pozitivnog koncerta, a tom prilikom biće uručene i nagrade. Biće nagrađeno ukupno tri rada bez obzira na kategoriju kojoj pripadaju.

Konkurs organizuje Udruženje Prevent u okviru projekta “Obeležavanje 1. decembra-Pozitivan koncert” koji je finansijski podržan od strane Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada. Nagrade obezbeđuje Udruženje Prevent.

Propozicije:

Radovi se šalju na mail adresu udruzenjeprevent@gmail.com do 20. novembra 2014. godine. Uz rad je potrebno poslati ime i prezime, broj telefona, godište i mesto boravka.

Svaki učesnik/ca može konkurisati sa najviše tri rada pri čemu može konkurisati u obe kategorije. Učešćem na konkursu učesnici/ce autorska prava prenose na Udruženje Prevent bez nadoknade.

U slučaju nedozvoljenog korišćenja tuđih fotografija ili dizajna odgovornost snose učesnici/ce koji su rad poslali.

Članovi/ce Udruženja Prevent nemaju pravo učešća na konkursu.

Kategorija PLAKAT :

 • rad poslati kao PDF fajl u A3 formatu
 • plakati koje učesnici šalju moraju biti dizajnirani od strane učesnika/ce

Kategorija FOTOGRAFIJA:

 • fotografije koje učesnici/ce šalju moraju biti autorske
 • format fotografije: JPG, JPEG
 • dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1920 px, rezolucija 300 dpi, veličina fotografije ne sme prelaziti 5Mb
 • fotografija bi u nazivu trebalo da sadrži ime i prezime autora/ke

Nagrade:

 • I nagrada – Tablet
 • II nagrada- Digitalni fotoaparat
 • III nagrada- Flash memorija

Ukoliko nagrađeni učesnik/ca nije iz Novog Sada, Udruženje Prevent nije u mogućnosti da snosi troškove puta, ali će u dogovoru sa nagrađenim/om nagrada biti preuzeta nakon održavanja Pozitivnog koncerta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *