Objavljen konkurs za besplatne master studije na Univerzitetu u Beogradu

Univerzet u Beogradu je objavio konkurs za upis na master akademske studije, „Računarstvo u društvenim naukama“. Konkurs je otvoren do 31. decembra, a prva generacija studenata će biti oslobođena plaćanja školarine.

Na konkurs za upis na studijski program “Računarstvo u društvenima naukama” se mogu  prijaviti kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju i ostvarenih 240 ESPB bodova.  Studijski program je prevashodno namenjem studentima koji su završili osnovne studije na fakultetima društveno humanističkog usmerenja.

Cilj master programa „Računarstvo u društvenim naukama” je usavršavanje teorijskih i praktičnih znanja studenata kako bi posao u struci mogli da obavljaju uz pomoć aktuelnih računarskih tehnologija. Kurikulumom studijskog programa definisana su 2 obavezna predmeta, koja su u vezi sa korišćenjem naprednih Internet tehnologija, i 3 izborna predmeta koji su okrenuti primeni računarstva u pravnim i ekonomskim naukama, menadžmentu i finansijama, sociologiji i demogrfiji, psihologiji, obrazovanju, kao  i društevnim aspektima Interneta, lingvistici i filologiji.

Završetkom ovog jednogodišnjeg studijskog programa, studenti ostvariju 60 ESPB bodova i zvanje MASTER RAČUNARSTVA U DRUŠTVENIM NAUKAMA. U izvođenju nastave učestvuje 37 predavača sa 10 fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nastava će se održati u periodu od januara do juna 2015.godine.

Više informacija o samom programu kao i načinu prijavljivanja možete pročitati na sajtu rdn.bg.ac.rs, ili na zvaničnoj Facebook i Twitter stranici.

Internet stranice programa:

master besplatno 2

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *