Štampane ili elektronske knjige, prednosti i mane

O elektronskim knjigama se prvi put počelo govoriti 1971. godine, a njihov tvorac je tadašnji student Majkl Hart, koji je počeo distribuciju knjiga u digitalnoj formi. Zalagao se za elektronsku verziju književnih dela i njihovu besplatnu distribuciju putem interneta. Kako živimo u brzom vremenu, gde se naučna i tehnološka dostignuća menjaju iz dana u dan, moguće je da će nešto zameniti E-knjige u daljoj budućnosti, kao što su one počele da potiskuju štampane knjige. Nameće se pitanje, koliko su E-knjige prihvaćene i da li su bacile u zaborav štampane?! Kako štampane i elektronske knjige imaju svoje prednosti, isto tako imaju i mane. Hajde da u daljem tekstu uporedimo snage E-knjige i štampane.

U prilog E-knjizi ide što su lako dostupne – mogu se skinuti sa interneta, biti sačuvane putem linka, lako naći i biti spremne za čitanje, a besplatne su (pojedine). Pretraživanje sadržaja je jednostavno, zauzimaju malo prostora, mogu da se čitaju i u mraku i ekološki su isplatljivije zbog netrošenja papira. Karakteriše ih pristup u bilo koje doba dana ili noći, nema radnog vremena. E-knjige omogućuju podešavanje veličine slova, odabir fonta, prored između redova, pretvaranje teksta u govorni, rečnik sa izgovorom i objašnjenjem nepoznate reči (čime ćete odmah znati šta je pisac hteo reći), mogućnost dodavanja svojih beležaka, a i lake su za prenos. Ali, isto tako kao što imaju prednosti, elektronske knjige imaju i nedostatke.

Korišćenje može zadati problem ljudima koji nisu dobri u radu s kompjuterom, a ujedno vodi do toga da zahtevaju pažljivo rukovanje. Da bi se skinuo određeni sadržaj, potrebna je dostupnost interneta, bez toga se štivo ne može čitati. Najveća mana im je visoka cena uređaja u odnosu na štampanu knjigu, a i baterija se može isprazniti usred čitanja najzanimljivijeg dela knjige.

Kada sagledamo prednosti i mane štampane knjige, možemo videti da one isto koštaju. Košta članska karta u bilbioteci, košta da se sama knjiga kupi (skupe su, jer njihovu cenu određuju interesi izdavača i države, ali su i dostupnije nego E-knjige), sama potraga za istom ume biti naporna (može se desiti da knjiga prestane da se štampa), ekološki su loše pošto se za njih koriste velike količine papira. Ali, prednosti su neprocenljive.

Štampanu knjigu možemo čitati svuda, ona je robusna i izdržljiva (može se čitati i kada je oštećena), ne zahteva izvor struje kao E-knjiga, ima veću kolekcionarsku vrednost (npr. prva izdanja, potpisane knjige) i u sebi ima nostalgiju šuškavih listova (miris, opipljivost). Elektronske knjige ne mogu poslužiti kao postava za okretanje šolje nakon ispijanja domaće kafe. A ako nekog krenete da gađate istom, razbiće se. Ne mogu u njima da se presuju biljke za herbarijum, ne mogu da imaju posvetu kao što prava knjiga može. Štampanoj knjizi se neće desiti krah da joj se baterija isprazni u samom zapletu knjige.

Književnost i knjige žive kroz parče papira. Kada držiš u rukama knjigu tvrdog poveza, osetiš njene čari počevši od samog mirisa papira, mirisa sveže štampe, osećaj stranica među prstima, podvlačenje interesantnog dela, vidiš komentare onih koji su je pre tebe čitali (ako je pozamljena iz biblioteke ili polovna), prelepi obeleživači koji ulepšavaju stranice, a tu magiju elektronska kniga nema.

Meni nije važno koju od ove dve verzije ćete vi izabrati, ja biram onu koja mi je draža srcu, a to i vama preporučujem.

Bitno je samo da se čita, a na koji način, to je sporedna stvar, najveći zločin je ne čitati knjige.

Sajtovi pojedinih E-knjiga:
http://www.rastko.rs/
http://knjigadownload.wordpress.com/
http://elektronske-knjige-download.org/
http://besplatne-knjige.blogspot.com/
http://free-knjige.blogspot.com/

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *