Mali koraci, velike promene

Balkan je turbulentno područje Evrope, često interpretirano negativnim kontekstom kao „narodi koji prave probleme“. Međutim danas, kada je prošlo skoro dvadeset godina od sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, može se reći da su zemlje u regionu dostigle stepen političke zrelosti i svesne su da je proces pomirenja na Balkanu jedan od najbitnijih političkih koncepata.

Jedan od ključnih izazova, osim procesa evropskih integracija, jeste suočavanje sa prošlošću. Proces pomirenja podrazumeva da građani u regionu, a ne samo članovi političkih elita, shvate koliko je ovaj proces bitan. Obrazovanje tu ima ključnu ulogu. Jedna od organizacija koja je shvatila koliko je bitno govoriti o ovom procesu mladima jeste „Omladinski odbor za obrazovanje“, a program koji organizuje ova organizacija naziva se „Omladinski ambasadori pomirenja“, koji ima za cilj da mladima iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova, kroz edukativni program pokaže kako se treba suočiti sa problemima iz prošlosti, kako ih treba prevazići i kako pospešiti saradnju među ovim teritorijama. Program, koji je održan u decembru 2014. godine, obuhvatao je tri osnovne teme: EU, istorija, proces pomirenja u regionu. Mladi ambasadori su imali prilike da prisustvuju predavanjima najvećih stručnjaka iz ove oblasti i da kroz argumentovane rasprave diskutuju o regionalnim problemima.

Uz sve teškoće sa kojima se suočavaju zemlje regiona, proces pridruživanja Evropskoj Uniji i politika pomirenja predstavljaju ključne političke koncepte, od kojih nijedna zemlja, bez obzira na različite stepene u procesu približavanja Evropskoj Uniji, neće odstupiti. Međutim da bi Balkan postao deo Evrope, prvo mora poraditi na međusobnom dijalogu i ekonomskoj saradnji. Podizanje nivoa političke kulture, kolektivno osvešćivanje i napuštanje politike koja je zasnovana na predrasudama „mi vs. oni“, podrazumeva dug proces koji se ne može dogoditi odmah, ali mora da postoji volja naroda da se problemi koji su povezani sa događajima iz prošlosti prevaziđu. Samo na taj način Balkan će uspeti da se pomiri ne samo sa samim sobom, nego i sa ostatkom sveta.

Prostoru Balkana je potreban duh mladih ljudi koji su spremni da zajedno gledaju u budućnost, a da događaje iz prošlosti ne zaborave, ali oproste jedni drugima, kako bi zajedno napredovali, ne samo na nivou država, već kao čitav regoion. Mladi ambasadori pomirenja su spremni da ove izazove prihvate i svesni su činjenice da tolerancija, saradnja i dijalog nisu samo apstraktne ideje, već konkretna sredstva koja će učiniti da svest o miru građani Balkana shvate kao uslov bez koga nijedna država ne može napredovati.

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *