P2P: Challenging Extremism (P2PCE) SP15 – Poziv za učešće

EdVenture Partners (EVP) i Omladinski odbor za obrazovanje (OOO) uz podršku Stejt Dipartmenta SAD pozivaju zainteresovane studente da učestvuju u globalnoj inicijativi P2P: Challenging Extremism (P2PCE). Odabrani kandidati imaće priliku da pokrenu i vode kampanju protiv nasilja i ekstremizma na internetu i osvoje put u Vašington D.C. u junu 2015.

Terorističke i ekstremističke grupe za koje se ispostavilo da vrlo dobro vladaju upotrebom tehnologije i društvenih medija predstavljaju sve veći izazov mnogim zemljama. One vrlo uspešno predstavljaju „džihad“ kao nešto što je zanimljivo, privlačno i prijemčivo mladim ljudima širom sveta, što za posledicu ima povećan broj novih ekstremista. S obzirom na ovu sve snažniju pretnju, potrebno je stvoriti onlajn prostor koji će, umesto da manipuliše mladim ljudima, oslabiti moć i uticaj ovih grupa. Od suštinskog je značaja da društva pokrenu snažnije i uticajnije onlajn odgovore na ovu pojavu i dobiju tu bitku.
Program se sastoji iz dve faze: razviti i primeniti kampanje i poslati onlajn poruku protiv ideologije nasilnog ekstremizma, pokrenuti i razviti globalnu kampanju i okupiti pristalice borbe protiv nasilja na internetu.

EVP program je sredstvo kojim će mladi ljudi, društvene mreže i aktivne zajednice pomoći borbu protiv nasilnog ekstremizma i okupljanja njegovih pristalica. Ova ideja može biti ostvarena samo uz pomoć studenata iz celog sveta koji su digitalno pismeni i svesni uticaja društvenih mreža na društvo. Studenti će pokrenuti digitalne kampanje koje su značajne i sa kulturološkog aspekta, a koje će okupiti studente sa razvijenom građanskom svešću, kao i manje aktivne građane.
U programu na međunarodnom nivou učestvuje 20 timova, od kojih je 14 iz SAD i 6 iz drugih zemalja sveta. Svaki tim raspolaže sa $2,000 kako bi sproveo svoju kampanju. Studenti će navedena sredstva koristiti kako bi primenili različite onlajn strategije, video sadržaje, aplikacije za mobilne telefone i druge digitalne mogućnosti u cilju edukacije, motivacije i uticaja na aktivnu omladinu, ali i na pasivne građane. Program obuhvata i međunarodno takmičenje na kraju kog najuspešniji timovi dobijaju priliku da osvoje stipendiju kako bi rezultate svojih kampanja predstavili partnerima u Vašingtonu D.C. i kako bi se takmičili za novčanu nagradu.

Bezbednost

Bezbednost studenata koji učestvuju na programu izuzetno je važna. Ovaj program nije osmišljen kao borba protiv bilo koje ekstremističke grupe; osnovni cilj programa je osmišljavanje kampanja koje će poslužiti u svrhu edukacije javnosti o borbi protiv ekstremizma kao pojave, u kakvom god obliku da se ispoljava. S obzirom da se program organizuje pod pokroviteljstvom Stejt Dipartmenta SAD, neophodno je da sam program bude u potpunosti transparentan.
Status: Ova kampanja je rezultat aktivne saradnje između Stejt Dipartmenta SAD i EVP. Sve konačne informacije o programu biće uključene i objavljene u opis projekta na proleće 2015. godine.
Cilj: Uključiti studente iz SAD i drugih zemalja u osmišljavanje i sprovođenje društveno značajnih digitalnih kampanja koje podstiču i uključuju veliki broj ljudi da se suprotstave nasilnom ekrstremizmu putem programa podržanom od strane Stejt Dipartmenta SAD.

Ko može da se prijavi?

Studenti osnovnih i master studija koji studiraju u Srbiji i poseduju srpsko državljanstvo, i imaju od 18 do 30 godina treba da pošalju svoju biografiju i popunjen prijavni formular na p2pce@ooo.org.rs najkasnije do 25. januara do 23:59 časova.

Rezultati konkursa biće objavljeni na www.ooo.org.rs 26. januara do 23:59 časova. Učesnici moraju potvrditi svoje učešće do 27. januara do 11 časova.

Troškovi programa

Participacija za učešće na programu iznosi 20 evra u dinarskoj protivvrednosti. Svi troškovi učešća na programu pokriveni su od strane organizatora i uključuju: školarinu, razvijanje i vođenje kampanje, lokalne putne troškove i materijale. Smeštaj učesnika neće biti obezbeđen, ali će studentima koji žive van Beograda biti refundirani troškovi prevoza za potrebe sastanaka.
Sve programske aktivnosti biće održane u Beogradu, u Američkom kutku, izuzev prezentacija pobedničkih timova, koje će biti održane u Vašingtonu D.C. početkom juna 2015.

Kako će tim biti organizovan?

Tim će biti sastavljen od odabranih kandidata iz Srbije. Učesnici će se sastajati jednom nedeljno i zajedno raditi na razvijanju svoje kampanje protiv nasilnog ekstremizma na internetu. Tim će raspolagati sa sumom od $2,000 kako bi svoju ideju sproveo u delo. Predstavnici onih timova čija je kampanja bila najuspešnija imaće priliku da u junu 2015. godine predstave svoj rad partnerima u Vašingtonu D.C. i osvoje novčanu nagradu – $5,000 za prvo mesto, $3,000 za drugo mesto i $1,000 za treće mesto.

Vremenski okvir

25 januar do 23.59 čas. Rok za slanje prijava
28. januar, 15h Inicijalni sastanak (online) sa predstavnicima Stejt Dipartmenta SAD.

Odabrani kandidati dobiće dodatne informacije o učešću.

12. mart Rok za slanje idejnog rešenja za kampanju.

Novčana sredstva za potrebe kampanje biće odobrena nakon odobrenja idejnog nacrta.

27. april do 17h Rok za dostavu rezultata kampanje.
28. april – 7. maj Ocenjivanje podnetih prijava.
8. maj Objava rezultata takmičenja.
10. maj Rok za slanje informacija o putnim ispravama predstavnika pobedničkih timova.
18. maj Rok za slanje prezentacije predstavnika pobedničkih timova.
3. jun Dolazak predstavnika pobedničkih timova u Vašington D.C.
4. jun Prezentacija održana od strane predstavnika pobedničkih timova predstavnicima Stejt Dipartmenta SAD.

Sastanci timova

Sastanci će biti održani u periodu od 28. januara do 25. aprila i to jednom nedeljno. Sastanak može biti održan i nakon isteka tog perioda, ali ne i nakon 28. maja 2015. Kako bi se učesnik programa kvalifikovao za mogućnost da otputuje u Vašington D.C. neophodno je da aktivno učestvuje na najmanje 80% sastanaka.

Organizatori

EdVenture Partners od 1990. godine gradi akademsku saradnju sa državnim institucijama, drugim zemljama, kompanijama, nevladinim organizacijama i trgovinskim udruženjima širom sveta. EVP pruža rešenja koja se odnose na prisutnost i prihvaćenost brenda, proizvoda ili usluge. Inovativni pristup EVP primenjen je na više od 800 univerziteta kako bi se doprlo do ciljnih grupa Dipartment Stejta SAD, Tajm magazina, Maroka, Kanade, Sitibanka, Hodne, Američkog naftnog instituta, Šel Oila, AT&T i Katara, itd.
Omladinski odbor za obrazovanje je organizacija civilnog društva sa sedištem u Beogradu i predstavlja odgovor grupe građana na stanje u kome se nalazi sistem formalnog obrazovanja. Budući da taj sistem u velikoj meri doprinosi autoritarnosti društva i da onemogućava razvoj kritičkog mišljenja, ova organizacija nastoji da omladincima u Srbiji pruži adekvatno neformalno obrazovanje, kao i da se bavi dugoročnom analizom formalnog. Cilj Odbora je da mlade ljude opremi znanjem i veštinama neophodnim za zauzimanje aktivne pozicije u odnosu prema društvenoj stvarnosti.

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *