Program stipendiranja studenata beogradskih univerziteta – proleće 2015.

Evropski pokret FUTURIS, u skladu sa svojim ciljevima promovisanja važnosti sekundarnog obrazovanja kod omladine, u saradnji sa Obrazovnim centrom EQUILIBRIO organizuje i tokom proleća 2015. program stipendiranja studenata beogradskih univerziteta.

Program stipendiranja studenata beogradskih univerziteta osmišljen je tako da svim zainteresovanim studentima beogradskih fakulteta i visokih strukovnih škola omogući pohađanje opštih ili specijalizovanih kurseva stranih jezika, jezičkih radionica i specijalizovanih seminara, uz izdavanje i overu zvaničnih uverenja i sertifikata.

Program počinje u martu 2015.itraje tri meseca. Pohađanje kursa stranog jezika je obavezno, dok su radionice i seminari fakultativni. Nastavaće se održavati radnim danima (u popodnevnim i večernjim terminima) i vikendom (u dnevnim terminima).

Ukoliko se student upisuje na jezik koji je već učio, ulaznim testiranjem biće precizno utvrđen trenutni nivo njegovog predznanja i shodno tome biće upisan na odgovarajući nivo učenja. Ulazno testiranje podrazumeva izradu pismenog testa koji obuhvata gramatičke i leksičke jedinice određenog jezika i radi se isključivo u prostorijama centra EQUILIBRIO.

Detaljne informacije o programu, uslovima i načinu prijaviljivanja možete pročitati na www.stipendijezastudente.com.

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *