Muzika u noti „Ti“

Slika 1 iznad pesme

Svu muziku dala sam tebi.

I sve note koje sam znala.

Htela sam da u tišini sveta komponujemo zajedno.

Da u pregršti glasova smisao nalazimo,

Harmoniju dveju duša

Koje su kroz biće govorile o večnosti.

Zamisli samo!

Varijacije melodja

I tvojih i mojih

Sklopljene u ariju.

Zamisli kao I ja.

Lako je

Veruj mi.

Poklonila sam ti pesme.

Svoje pesme,

Sećaš li se?

Na srcu svoga dlana horski otpevane.

Nisi ih čuo.

Uzeo si moje note i iz muzike odneo sklad.

Ništa nisi dao.

Nisam htela da tražim i ćutala sam.

Tako su me vaspitali,

Da ne tražim ništa, a svoje da delim.

Nadala sam se.

U tišini i čekanju nadala

Iako sam još davno naslutila.

Slutila da moje pesme nekoj drugoj pevaš.

Da ih dopisuješ, ukrašavaš i doteruješ

Novim stihovima, u čast njenu.

Muzika se nije vratila.

A zašto i bi kada sam je poklonila?

Svi zvuci postali su odjek jednog.

I sve note su se slile u jednu jedinu

Koju još uvek odsvirati znam.

Samo jednu.

Nazvala sam je po tebi.

Ti.

Dok su sve ostale padale u zaborav

Nadomak tona koji bezvučje maskira

Samo je „si“ uspela da se odupre.

Pružila bi otpor i zatreperila u monotoniji.

Ti

Si

Katkad samo…

I tada bih prozborila.

Neki atribut za tebe u jastuk bih prošaputala

Ako bi se milim kroz ogledalo moje sete pokazao.

U suprotnom bih viknula gnevno,

Pa prekorila sebe samu što ti biće mi drago u bunilu vređam.

A znala sam bolje.

Toliko sam znala.

Znala sam da sviram.

Znala sam da pevam.

Da živim sam znala.

A kao da ništa ne znam više…

Ali učim.

Učim da tugujem,

Da plačem i ridam

U tom tonu bola koji još jedino imam.

Bol u noti „Ti”.

Patetična sam, znam.

Samu sebe žalim i kunem.

Dok nešto bolje ne naučim valjda.

I znam da nisam jedina.

U nesreći nisam sama.

Mnoge su muziku zaboravile,

Zaboravile i više od toga.

Mnoge pre mene…

I još će ih tek biti.

Svaka će za nekom svojom sazdanom notom da žali.

A ja sam pak samo jedna

U moru zaparložene muzike

Ukradenih stihova

I srušenih nadanja.

Slika 2 ispod pesme

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *