Ana Trajković: “Kvalitet nije slučajnost”

Ana Trajković je asistent na odseku Menadžment kvaliteta i standardizacija, uvek raspoložena za rad i saradnju sa studentima. Razgovarali smo sa Anom o FON-u, ovom smeru, ali i o radu sa studentima.

Zašto baš FON i smer Menadžment kvaliteta i standardizacija?

Volim u svemu u životu da polazim od hipoteze da ništa nije slučajno. Tako da ni na Fakultetu organizacionih nauka nisam slučajno. Kada sam se odlučivala koji ću fakultet da upišem, nisam znala čime ću se sutra baviti, mnogo toga me je zanimalo posle gimnazije. FON je bio institucija koja je pokazivala da može da mi ponudi još vremena da razmislim i da pronađem svoj put. Moja dodatna potvrda hipoteze da ništa nije slučajno je ta da me je ovde čekao i posao. Već deset godina radim na Fakultetu organizacionih nauka i imala sam prilike da paralelno sa sopstvenom izgradnjom, u stručnom smislu, pratim i to kako se i FON razvijao i unapređivao. FON je uspeo da dostigne izuzetan nivo primene najviših standarda kada je u pitanju obrazovanje i da ponudi svim zainteresovanim stranama, pre svega tu mislim na studente, komfor u radu i široku prizmu znanja koja mogu ovde da steknu. Takođe, i celokupnoj privredi  naše zemlje FON ima puno toga da ponudi i pomogne. A zašto smer za Upravljanje kvalitetom, pa kvalitet je za mene bio otkriće na trećoj godini studija. Za osobu koju puno toga zanima teško je kada mora negde da se usmeri. Kvalitet ti daje tu slobodu da možeš da radiš u organizacijama različitog profila i da uopšte ne moraš sebe da ograničavaš u tom smislu. Ako me nešto zanima, a zanimaju me npr. medicina i jezici, uvek mogu da sa našim profilom u pomenutim strukama nađem svoje mesto i to je nešto što je meni bilo važno naročito tada tokom studija.

ana trajkovic

Šta za vas znači rad sa studentima?

Rad sa studentima i u početku mog angažovanja na fakultetu, a i dan danas stvara osećaj velike odgovornosti. Zaista to nije fraza kada kažem, jer mi i svesno i nesvesno utičemo na mlade ljude, buduće stručnjake,one koji će sutra činiti suštinu naše države i mislim da samim tim odgovornost treba da bude na najvišem nivou. Drugo, lepota rada sa studentima je nešto što je jedinstveno, zato što radite sa mladim, kreativnim ljudima punim ideja, nasmejanim licima i to je ono što danas zaista prija. To je jedno okruženje koje vam povratno daje snagu i volju i motiv da se više i bolje trudite za budućnost. Sve je povezano, studenti su naša budućnost, kada vidite da utičete jednim delom svojim poslom na budućnost naše države i samog njenog napretka, to je divna spoznaja.

ana trajkovic

Kako izgleda jedan Vaš radni dan?

Rad na fakultetu daje vam mogućnost da se svaki radni dan razlikuje. Veći deo posla odnosi se na istraživanja, puno se vremena provodi u čitanju, na projektima, u pisanju radova, konferencijama, konsultacijama. Ipak, najlepši deo posla je kada odlazimo u učionice i kada imamo priliku da sa studentima podelimo nova saznanja, da ih motivišemo da se i oni uključe u slična istraživanja. Pošto su danas u ekspanziji nove tehnologije, uvek je dobar spoj raditi sa mladim ljudima, jer su oni uvek na izvoru dešavanja i to je taj spoj znanja, iskustva, i tehnologija, dakle kombinacija koja uvek daje pozitivne rezultate.

ana trajkovic

Recite nam nešto ukratko o vašem smeru, pošto dosta ljudi ne zna šta zapravo radite?

Čini mi se da postoji  predrasuda o tome da smo nepoznanica za okruženje, pa je ovo zgodna prilika da probamo da tu “enigmu” malo razotkrijemo. Naša studijska grupa Menadžment kvaliteta i standardizacija pruža znanja koja su jednostavno svuda potrebna. Ni jedna organizacija ne može da se razvija i unapređuje ako se ne bavi kvalitetom svojih proizvoda, procesa i sl. Menadžment kvaliteta kod nas u Srbiji konkretno, je mlada grana, naučno prepoznata, ali ona naravno postoji odavno.  Svakako imponuje i činjenica da je upravo ovde na FON-u formiran Odsek za upravljanje kvalitetom kao  jedan od prvih u regionu. Naši studenti su zaposleni u velikom broju kompanija na odličnim pozicijama. Kao što sam već navela naš smer pruža veliku slobodu i širinu izbora profesija i kompanija, tako da su se oni pronašli u različitim oblastima privrede, državne uprave, obrazovanja, zdravstva,  što svako može da vidi i na sajtu naše grupe za kvalitet. Mi uvek pratimo gde su naši studenti, povezani smo sa njima i oni vrlo rado žele da pomognu mlađim kolegama da pronađu svoj put u karijeri.

Koje su prednosti ovog smera?

Izdvojila bih, između ostalog, pristup studentu kao pojedincu i jedinstvenoj ličnosti. Ovo se najbolje ogleda u tome što se na svakom predmetu izrađuju projektni radovi, rade se domaći, studije slučaja i motivišu se studenti da uzmu učešće u istraživačkim procesima. Naši studenti aktivno učestviju na domaćim i međunarodnim studentskim konferencijama. I izdvojila bih naš sistemski pristup povezivanja studenta sa kompanijama i institucijama iz struke za obavljanje svojih praksi, koje najčešće mogu da ih dovedu i do zaposlenja.

ana trajkovicŠta biste radili da se niste odlučili za FON?

Kada se vratimo na moju početnu hipotezu da nije slučajno što sam tu, ne vidim da sam mogla negde drugde da budem, nego na FON-u.

Koji su vam planovi za budućnost?

FON je danas jedna prestižna, liderska visokoobrazovna institucija i u oblasti opšteg menadžmenta, menadžmenta kvaliteta, informacionih sistema i tehnologija i daje nam velike mogućnosti, tako da svoju budućnost vidim u daljem stručnom razvoju na našem fakultetu.

Šta imate da poručite našim čitaocima?

Verujem da bi bilo dobro da se svako od nas potrudi da svaki novi dan dočekamo spremni i da naučimo da na najbolji mogući način poštujemo i koristimo vreme koje imamo na raspolaganju. Dobro je uvek biti zauzet nekim radom, izbegavati gubljenje vremena. Bitno je i da naučimo da slušamo druge, naročito one bolje od nas i da umemo da postavljamo prava pitanja. Držite se pravih, proverenih vrednosti i budite hrabri i uporni. Tada rezultati neće izostati.

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *