Potrebne radikalne inovacije tehnološke i poslovne strategije za održivi razvoj – Phillips više ne prodaje sijalice već luksove

Vreme u kome živimo i radimo može se okarakterisati kao uzbudljivo i izazovno u mnogim dimenzijama; inovacije i promene su stalne a periodi konsolidovanja i stabilnosti sve kraći i retki. Kompanije su suočene sa, slobodno se može reći, turbulentnim okruženjem, a njihov odgovor mora da bude brz, efikasan, odgovoran, održiv da bi im obezbedio konkurentnost, zadovoljio sve interesne i zainteresovane strane koje učestvuju u njihovim operacijama kreiranja vrednosti. Lista globalnih problema razvoja je duga: u današnje vreme beleži se ekonomska kriza i usporeni rast zrelih ekonomija koje tragaju za novim pravcima i rešenjima kojim bi obezbedili novi preduzetnički zamah i prosperitet; ekonomije koje se ubrzano razvijaju slede često neodrživu putanju zrelih koja je otvorila brojna pitanja i probleme; nerazvijeni se bore sa osnovnim egzistencijalnim potrebama – siromaštvom, bolestima i gladi; teškoće i produbljivanje neujednačenosti u razvoju uz sve veću globalizaciju u poslovanju donosi nove izazove i postavlja mnoga otvorena pitanja. Pritisci na kompanije su sve veći, a traganje za odgovorima sve urgentnije. Pitanje koje ih sve teže pritiska je kako da deluju u uslovima kada su resursi na Zemlji ograničeni a potrebno je da zadovolje potrebe i želje, prema procenama, oko 9 milijardi stanovnika do 2050. godine.

Ambijent u kome se odvija poslovanje danas karakterišu smanjeni resursi, u pogledu količina i kvaliteta, koji su samim tim i sve skuplji. Danas opstaju i pobeđuju samo oni koji su u stanju da pomire različitosti, da budu operativno spremni i uspešni a istovremeno na dugi rok, strateški orijentisani; oni koji podstiču kreativnost i inovacije a istovremeno čvrsto kontrolišu sve poluge poslovanja jer sve je veći nadzor i preispitivanje ispunjenosti širih društvenih ciljeva i opravdanosti rada i poslovanja kompanija.

Kvalitet našeg opstanka i kvalitetnog života neposredno je povezan sa aktivnostima ljudi i ponašanjem organizacija, a različita istraživanja dokazuju da oni često imaju veoma razorne posledice na našu životnu sredinu i prirodno okruženje. Pažnja se usmerava ka jačanju inovativnih potencijala i sposobnosti da uspostavljamo održive tehnološke i produktivne sisteme. Poslovne firme su nosioci društvenih i ekonomskih promena i poslednjih decenija se pažnja fokusira na kompanije koje se suočavaju sa izazovima kako da prilagode svoje poslovanje društvenim i ciljevima očuvanja i zaštite okruženja. Strategija kompanija se usmerava ka razvoju inovativnih tehnologija koje će doneti ekonomsku korist, ekološku održivost i društvenu odgovornost, kao ključnih poluga održivog razvoja.

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (eng. Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) donela je Strategiju zelenog rasta (OECD, 2011) po kojoj zeleni rast „obezbeđuje ekonomski rast i razvoj dok istovremeno osigurava da prirodni resursi nastave da pružaju resurse i usluge u prirodnom okruženju od kojih zavisi naša dobrobit“. Novi pristupi naglašavaju da održive tehnologije i inovacije u različiitm sektorima, kao što su rast održive energije, sigurnog, bezbednog transporta – dekarboniziranog, bezbedne zdrave ishrane, i drugih uz nove poslovne modele i održive modalitete proizvodnje i potrošnje, treba da donesu korist i prednosti kompanijama, ali i globalnom ekonomskom i društvenom razvoju. Istovremeno teku i procesi napuštanja štetnih tehnologija, procedura, modaliteta – korišćenja neobnovljivih izvora energije, širenje otpada i proizvoda koji se ne mogu popravljati, zagađivača u transportu, toksičnih sirovina, planiranja zastarevanja proizvoda, itd.

Inovativne tehnološke i poslovne strategije se okreću ka potencijalima „plavih okeana“, jer su „crveni okeani“ iscrpljeni oštrom konkurentskom borbom za tržišta. Ove koncepte uvode 2005. autori W. C. Kim i R. Mauborgne u svojoj knjizi koja postaje bestseler, „Blue Ocean Strategy“ (W.C. Kim i R. Mauborgne (2005) Blue Ocean Strategy, Boston, MA: Harvard Business Press.). U prostoru crvenih okeana kompanije su iscrpljene pritiscima konkurenata i gustinom igrača, dok su mogućnosti za rast i profit limitirani. Inovacije su uglavnom inkrementalne. Vreme je za radikalnije inovacije tehnologije i biznis modela u kojima će se propozicija nove vrednosti, način njenog kreiranja, distribucije i kaptiranja, kao i ekonomska jednačina strateški orijentisati ka društvenim ciljevima i ciljevima zaštite okruženja. Ovaj novi prostor kreiraju kompanije koje su inovativnim prodorima preusmerile svoju osnovnu poslovnu filozofiju i operacije, snažno se oslanjajući na inovativne održive tehnologije.

Inovacije u poslovnoj filozofiji i pristupima kreiranju vrednosti ukazuju na prelaze sa poslovne filozofije fokusirane na output (proizvod/uslugu) ka poslovnoj filozofiji ispunjenja potrebe korisnika, zadovoljenja njegovih želja i postizanja njegovog zadovoljstva, ne klasičnom produkcijom i prodajom neophodnih roba i usluga, već novim modalitetima ostvarenja potpunog zadovoljstva korisnika, a da smo izbegli akutne probleme viška roba, otpada, zagađenosti, itd.

Nova strategija i nova rešenja podrazumevaju integrisanje davaoca i korisnika vrednosti u naporu da se nađu rešenja koja će podrazumevati „pravu meru“ zadovoljstva korisnika, a integrisati i zahteve za ispunjavanjem kompleksnih ciljeva ekonomičnosti rešenja koje podrazumeva i dugoročnost eksploatacije, uvažavanje zahteva korisnika kao i širih društvenih i ekoloških ciljeva. Novi poslovni modeli se oslanjaju na razdvajanje tokova prihoda od materijalnih inputa i potrošnje materijala i energije. Oni se sve više artikulišu u obliku kompleksnih usluga koje garantuju krajnji ishod, zadovoljstvo kroz zadovoljenje potreba kupaca.

Dobar primer je saradnja kompanije Phillips i korisnika usluge kompanije Rau Architects u kreiranju novog „Pay per lux“ biznis modela. Thomas Rau, direktor Rau Arhitekta, holandske arhitektonske agencije postavio je 2010. godine sledeći zahtev Phillips-u: „Potreban mi je određeni broj sati osvetljenja u mojim prostorijama na godišnjem nivou. Vi nađite rešenje za to, ako mislite da treba lampa, sijalica, ili nešto drugo, izvedite to tako jer mene ne interesuje proizvod, već performanse. Želim da kupim osvetljenje i ništa drugo.“ Da bi ispunio zahteve, Phillips je morao da se oslobodi svog razmišljanja o prodaji lampi, sijalica, kablova i da se okrene ka obezbeđenju tačno one količine osvetljenja za radna mesta i za prostorije u kojima zaposleni borave i rade i to uvažavajući namenu, frekventnost korišćenja i intenzitet i vrstu osvetljenja koja im je neophodna. Phillips je našao održivo rešenje za ceo sistem osvetljenja optimizujući novu tehnologiju uključujući LED osvetljenje, ugrađujući senzore i drugo, sa potrebama jačine osvetljenja i korišćenjem prostorija. Rezultati su analizirani sa više aspekata i uočene su prednosti za okruženje, smanjenje ekološki štetnih uticaja, energetska efikasnost, uz ekonomske prednosti, rasta dobiti i smanjivanja troškova, za obe kompanije.

Prof. dr Maja Levi Jakšić

Katedra za menadžment tehnologije, inovacija i razvoja

Fakultet organizacionih nauka

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *