Volonterska praksa na projektu „Explore Russia“ u Rusiji

Global Citizen je internacionalni program volontiranja namenjen mladim ljudima koji žele da rade na ličnom usavršavanju, otkrivanju novih kultura i širenju svoje. Global Citizen čini mreža projekata širom sveta na teme poput multikulturalnosti, tolerancije, edukacije mladih i širenja svesti o globalnim problemima poput ljudskih prava, edukacije i liderstva. Kroz timski rad, u internacionalnom okruženju, stičete iskustvo u nevladinim ogranizacijama, školama, na Univerzitetima i u letnjim kampovima.

U sklopu programa izdvajamo praksu iz oblasti Culture na projektu „Explore Russia“ u Rusiji. Zadatak studenata je da učestvuju u organizaciji eksternih događaja (okruglih stolova, otvorenih diskusija, konferencija) koji se bave sledećim temama: razvoj nevladinog sektora u regionu, omladinska politika, preduzetništvo kao i kreiranje brošura o regionu i gradu, promotivnih spotova i pisanje blog postova.

Realizacija projekta i trajanje prakse: 25. jul – 10. Septembar

Uslovi prijave za praksu:
• Status studenta
• B2 nivo znanja engleskog jezika

Projekti iz oblasti pod nazivom Culture se organizuju sa ciljem promovisanja i razumevanja različitih kultura među mladima. Kroz rad u timu mladi postaju tolerantniji prema različitim nacijama i uče da efektivno komuniciraju prevazilazeći kulturne razlike. Kao ambasadori svoje zemlje, studenti imaju priliku da učestvuju u različitim kulturnim dešavanjima i događajima.
Osim oblasti Culture, imate priliku da učestvujete u realizaciji projekata iz oblasti Education i Social Entrepreneurship. Ukoliko želite da se više informišete o daljem procesu učešća na ovom programu praksi posetite zvanični web sajt AIESEC organizacije gc.aiesec.org.rs gde možete pročitati brojna iskustva mladih ljudi koji su se već oprobali u Global Citizen praksama, ili se prijavite direktno na sledećem linku i bićete kontaktirani u roku od 48h.

AIESEC je globalna mreža studenata koja razvija liderski potencijal mladih i pozitivno utiče na društvo. Prisustvom u preko 120 zemalja sveta, AIESEC predstavlja najveću organizaciju vođenu od strane studenata. Svojim programima internacionalnih praksi i organizacijom edukativnih i društveno-odgovornih projekata, AIESEC pruža mladima jedinstvenu mogućnost za lični i profesionalni razvoj.

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *