Zašto se kaže mart, april, maj…

Tokom godine meseci se neprimetno nižu jedan za drugim. Prolaze tako redom, ali da li ste se ikada zapitali kako su svi ti meseci dobili nazive? Zašto se kaže baš mart, april, maj, jun?

Januar označava mesec kojim godina počinje. Ime je dobio po Janusu, rimskom bogu prolaza i kapija. Bog Janus pratio je početak i kraj svega što se u godini dešava. Slovenski naziv je sečanj, nastao po seči drva.

Februa, rimski praznik pročišćenja i pokajanja, nekada se slavio u februaru. Slovenski naziv za ovaj mesec je veljača.

Sloveni ga od davnina nazivaju ožujak. Da, pogađate, to je mart ili Martius, posvećen Marsu, bogu rata. Predstavljao je prvi mesec u godini starih Rimljana.

April potiče od latinske reči aperire (otvoriti). Označava cveće koje u tom periodu otvara svoje pupoljke. Stari slovenski naziv je travanj, kao trava koja tada počinje da zeleni i raste.

Maj je na latinskom Maius, a nazvan je po Maji, rimskoj boginji prirode i biljaka. Jedna biljka koja u maju cveta zove se sviba, te je slovensko ime svibanj.

Jun je posvećen boginji Junoni i bio je poznat kao mesec raznobojnog cveća. Tada cvetaju i lipe, pa su ga u slovenskom kalendaru nazivali lipanj.

Jul je nazvan u čast Julija Cezara, koji se u tom mesecu rodio. Kod Slovena je srpanj, po srpu koji žanje žito.

Smatra se da je avgust dobio naziv po imperatoru Oktavijanu Avgustu. Slovensko ime je kolovoz, pošto se tada kolima odvozila letina u ambare.

2

Septembar označava jesenji mesec. September ili slovensko rujan.

Za oktobar stari slovenski naziv je listopad, po lišću koje u to doba opada.

Novembar potiče od latinskog novem, što znači devet jer je nekada bio deveti mesec u kalendaru. Slovenski naziv je studeni zato što tada počinju kiše i hladniji dani.

Dok je decembar sada dvanaesti mesec u godini, u starom rimskom kalendaru bio je deseti. U decembru sunce prosinjuje, pa se u slovenskoj tradiciji naziva prosinac.

Slovenski nazivi zadržali su se i danas kod pojedinih slovenskih naroda. U srpskom i ruskom jeziku upotrebljavaju se internacionalni, latinski nazivi za mesece. Kada ih beležite, obavezno vodite računa o pravopisu. U srpskom jeziku nazivi meseci pišu se malim slovom:

U januaru se slavi Božić.

Do juna ću već položiti sve ispite.

Planirali smo da u avgustu odemo na letovanje.

Nekada su mogući dubleti, pa je ispravno reći jun i juni, kao i jul i juli:

Milica obožava maj, dok je za mene juli najlepši mesec.

Koji mesec vi najviše volite?

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *