BEST kursevi

BEST (Board of European Students of Technology) je međunarodna, studentska, neprofitna, apolitična nevladina organizacija koja studentima tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta pruža komplementarno obrazovanje, razvoj svojih potencijala i podršku u započinjanju karijere u struci. BEST je na međunarodnom nivou osnovan 1989. godine, organizuje više od 100 događaja godišnje i na taj način povezuje više od 3300 mladih stručnjaka sa 96 univerziteta u 33 zemlje Evrope.

Tokom godine svaka od 96 lokalnih BEST grupa u okviru svog univerziteta organizuje stručni kurs koji ima za cilj obrazovanje, upoznavanje drugih kultura i negovanje različitosti. Kursevi traju 9-10 dana i obuhvataju predavanja, upoznavanje grada domaćina i večernja druženja. Tema i sadržaj kursa su određeni pre otvorenih prijava, te svaki student može da, pored destinacije, odabere i temu koja odgovara njegovo jstruci i aplicira za kurs. Studenti koji žele da apliciraju za kurs u jednom od gradova, u kome se organizuje, moraju da naprave nalog na internet stranici www.best.eu.org. Na ovoj internet stranici nalazi se spisak svih gradova i teme kurseva. Popunjavanjem aplikacionog formulara i pisanjem motivacionog pisma studenti se prijavljuju za odabrani kurs. Na kurs mogu da budu primljena 24 studenta iz svih gradova u kojima postoji lokalna BEST grupa, a dobro napisano motivaciono pismo je najbitniji kriterijum prilikom prijave. Priliku da se prijave iz Beograda imaju svi studenti tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Većina univerziteta u Evropi priznaje BEST kurseve kao značajnu vannastavnu aktivnost, te se za pohađanje ovog kursa dobijaju i ESPB bodovi. Na Univerzitetu u Beogradu samo određeni fakulteti priznaju bodove dobijene na ovaj način. Potvrdu o pohađanju kursa izdaje univerzitet grada u kome je kurs održan. Pohađanje kursa je potpuno besplatno, obezbeđeni su hrana, smeštaj i sve vannastavne aktivnosti koje su predviđene planom i programom. Student koji bude primljen na kurs u obavezi je da lokalnoj BEST grupi dostavi potvrdu da je student Univerziteta u Beogradu, da govori engleski jezik i ukoliko bude izabran ostavi depozit u iznosu od 30eura kao potvrdu da će sigurno otputovati na kurs. Depozit se vraća studentu po povratku u Srbiju. Jedino što lokalna BEST grupa ne obezbeđuje je refundacija putnih troškova do grada u kome se kurs održava. Studenti sa visokim prosekom tokom studija mogu da dobiju potvrdu od lokalne BEST grupe i tako u svojoj opštini apliciraju za refundaciju putnih troškova.

Godišnje više od 7000 studenata poseti univerzitetske centre širom Evrope i na taj način doprinese razvoju sopstvenog obrazovanja.

Prijave su otvorene od 15. do 22. marta.

Više informacija možete pronaći na www.best.rs ili www.best.eu.org/student .

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *