Coca-Cola Hellenic i Mreža za poslovni razvoj organizuju Case Study

Rok za prijavljivanje je 31. mart 2015. godine. Na studiju slučaja se mogu prijaviti studenti fakulteta tehničkih, tehnoloških, ekonomskih i organizacionih nauka, kao i mladi diplomci i studenti master studija. Da biste se prijavili, potrebno je da pošaljete vaš CV na adresu casestudy@mpr-global.com. Studija slučaja će se rešavati krajem aprila, a prijave mogu biti pojedinačne ili u timovima od po troje učesnika. Jedna od nagrada za pobednike je praksa u kompaniji Coca-Cola Hellenic.

Coca-Cola HBC Srbija posluje kod nas od 1997. godine. Zapošljava preko 1300 ljudi i indirektno utiče na zapošljavanje deset puta više osoba koje se nalaze u lancu vrednosti. Kompanija je deo c Grupe, jedan od većih punilaca proizvoda kompanije Coca-Cola na svetu, takođe u Evropi. U cilju obezbeđenja dugoročnog uspeha, kompanija se trudi da uticaj na životnu sredinu svede na najmanju moguću meru i usredsređena je na pitanja koja predstavljaju prioritet za njihovo poslovanje i njihove ulagače, a to su:  upravljanje vodnim resursima, klimatska zaštita i zaštita energetskih resursa, ambalaža i recikliranje, zdravlje potrošača, razvoj ljudi, angažovanje dobavljača, dobrobit lokale zajednice, a sve uz poštovanje Globalnog sporazuma Ujedinjenih nacija.

Škola poslovnih veština je projekat studentske organizacije Mreža za poslovni razvoj i realizuje se u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih država u Srbiji. Cilj projektra je da pruži mladima znanje i veštine sa kojima se ne susreću u toku redovnog obrazovanja, a sve kako bi se smanjila nezaposlenost i kako bi se unapredio i što bolje iskoristio intelektualni potencijal mladih ljudi u zemlji. Neke od tema kojima se Škola poslovnih veština bavi su: preduzetništvo, liderstvo, diplomatski odnosi, komunikacija, odnosi sa javnošću, timski rad, psihologija uspeha, poslovna etika, ljudska prava, lokalni razvoj, demokratija.

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *