Info day – INFOrmišite se na vreme!

Na Fakultetu organizacionih nauka, 1. aprila 2015. godine, u amfiteatru B103, sa početkom od 10 časova, po prvi put, održaće se projekat Info Day, u organizaciji Studentskog parlamenta FON-a. Projekat ima za cilj da studente prve godine pripremi za buduće školovanje, upozna sa radom i organizacijom Fakulteta, grupama i predmetima u okviru FON-a, kao i studijskim programima.

Cilj projekta je da se studentima prve godine pruže smernice, instrukcije i preporuke kako bi sutra, kao sadašnji i bivši studenti FON-a, ostavili pravu sliku o sebi i Fakultetu. Neke od tema o kojima će biti reči na projektu tiču se: izbora studijske grupe na studijskom programu Menadžment i organizacija, zvanja koja se stiču po završetku svakog studijskog programa, mogućnostima zapošljavanja u velikom broju različitih stručnih profila, načina rada, aktuelnih dešavanja, tema koje se obrađuju u okviru svake od studijskih grupa, prelaska sa jednog na drugi studijski program i drugo.

Projekat se sastoji iz dva dela:

Prvi deo obuhvata predstavljanje sve tri studijske grupe Menadžmenta i studijskog programa Informacioni sistemi i tehnologije, na Fakultetu organizacionih nauka.

Predavanja, interaktivnog tipa, održaće predstavnici ovih studijskih grupa, odnosno programa, nastavnici i saradnici našeg Fakulteta, i to:

  • Predstavnici studijskog programa Informacioni sistemi i tehnologije,
  • Predstavnici studijske grupe Menadžment kvaliteta i standardizacija,
  • Predstavnici studijske grupe Menadžment,
  • Predstavnici studijske grupe Operacioni menadžment.

Drugi deo projekta predstavlja tzv. Okrugli sto. Brucoši će imati prilike da, za određeno vreme, priđu predstavnicima svake od studijskih grupa/programa, porazgovaraju sa njima, pitaju šta ih zanima i dobiju odgovore na mnogobrojna pitanja. Na ovaj način, studenti prve godine će znati šta ih očekuje u budućnosti, ukoliko se opredele za određenu studijsku grupu, odnosno program.

Zbog velike zainteresovanosti, prijave za Info Day se otvaraju u petak, 27. marta, u ponoć i trajaće do popunjavanja mesta, a najkasnije do utorka, 31. marta, do ponoći.

Za više informacija o projektu, kao i načinu prijavljivanja, pratite zvaničnu Facebook stranicu Studentskog parlamenta ili sajt www.parlament.fon.bg.ac.rs.

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *