DVOUGAO – Studentski predstavnici: FPN vs. FON

Sagovornike našeg Dvougla povezuje ista funkcija koju vrše, svako na svom fakultetu. Šta je sem ulice Jove Ilića, okolnih kopirnica i kafića zajedničko studentima Fakulteta političkih nauka i Fakulteta organizacionih nauka, kao i po čemu se razlikuju, pitali smo predsednike Studentskog parlamenta sa ova dva fakulteta. Koji su problemi FPNovaca, a koji FONovaca i kako i koliko studentski predstavnici nastoje da ih reše, reći će vam Natalija Ristić i Lazar Šaulić.

Natalija Ristić, predsednik parlamenta Fakulteta političkih nauka.

Šta vas je motivisalo da počnete da se bavite studentskom politikom?

Motivisala me je pre svega želja da nešto promenim u svom okruženju, a to je trenutno fakultet. Lično ne volim izraz studentska politika, jer ima negativan prizvuk,  više volim da kažem da se bavim studentskim organizovanjem. Mislim da svaka vrsta studentskog organizovanja pomaže studentima da se povežu, upoznaju kolege sa drugih fakulteta, shvate šta je ono što ih zaista interesuje i na koji način mogu da iskoriste svoje potencijale.

Koje obaveze i beneficije podrazumeva zvanje predsednika studentskog parlamenta na Fakultetu političkih nauka?

Predsednik parlamenta je formalno jedna dosadna funkcija u poređenju sa studentom prodekanom. Predsednik je zadužen za sazivanje sednica, utvrđivanje dnevnog reda, papirologiju i slične stvari. Međutim, predsednik parlamenta je pre svega studentski predstavnik koji mora u svakom trenutku da zna šta je ono sa čime se suočavaju studenti, bilo to loše ili dobro. Mora dobro da poznaje rad samog fakulteta i sistem funkcionisanja. Beneficije postoje naravno, ali mislim da su jako male u poređenju sa obavezama. Najveća beneficija za mene lično bila je mogućnost da upoznam kvalitetne ljude sa kojima sam sarađivala na fakultetu i van njega.

Kolikim budžetom raspolažu studentske organizacije na FPN-u i da li su finansirane od strane samog fakulteta?

Studentske organizacije i studentski parlament Fakulteta političkih nauka je jedan od retkih na Univerzitetu koji nema budžet, odnosno nikakve finansije od strane fakulteta. To je jedan od velikih problema studentskog parlamenta, jer smo sprečeni da bilo šta što organizujemo podignemo na jedan viši nivo. Sa druge strane to i nije toliko loše jer smo naučili da se i bez para snađemo i improvizujemo.

Da li studentski parlament radi nešto povodom žalbi studenata na određene profesore i žalbi na zastarelu literaturu iz koje se uči?

Studentski parlament u ovom sazivu je reagovao na sve žalbe studenata vezane za pojedine predmete i profesore. Skoro svaku smo rešili uspešno, mada se uglavnom radi o žalbama na malu prolaznost na ispitima, nepostojanje popravnih kolokvijuma i slično. Što se tiče zastarele literature, u oktobru mesecu pokrenuta je inicijativa da se oživi Komisija za nastavnu literaturu koja postoji na fakultetu ali je bila neaktivna. Međutim, nismo naišli na dovoljnu podršku profesora kada se radi o poboljšanju literature iz koje učimo.

Da li postoji šansa da se tokom vašeg mandata poboljša stanje toaleta na Fakultetu političkih nauka, obzirom da se studenti svakodnevno žale na ovaj problem?

To pitanje je češće postavljano nego pitanje oko vanrednih rokova, koje je gorući problem, za vreme mog mandata.Mislim da studenti FPN-a moraju da shvate da naš fakultet ima jako dobre uslove u poređenju sa drugim fakultetima i da dva toaleta koja su u lošijem stanju nisu najveći problem na fakultetu. Imamo jako dobro uređne toalete u starom delu zgrade, kao i čitav peti sprat, ali nekako se to nikada ne spominje.

Kako komentarišete česte optužbe kolega koji se ne bave studentskom politikom, da studentski predstavnici ne rade ništa za studente i da se ne bore za njihova prava?

Za ovih šest meseci koliko vršim funkciju predsednika parlamenta nailazila sam na jako malo takvih komentara. Verujem da ih je bilo, ali oni nisu stizali do studenta prodekana i mene. Uglavnom su naše kolege pozitivno reagovale i na promenjene uslove studiranja ove godine i na sprovedene akcije studentskog parlamenta. Na takve komentare uvek odgovaram sa  onim čuvenim: Probajte vi bolje. I zaista mislim da ljudi koji kritikuju treba da pokušaju da nešto sami urade i promene na bolje, jer svaka kritika treba da bude praćena i incijativom..

Koje probleme vi lično nastojite trenutno da rešite kao predsednik studentskog parlamenta vašeg fakulteta?

Trenutno smo usmereni na nekoliko problema na samom fakultetu. Pre svega na suočavanje sa smanjenim brojem ispitnih rokova ove godine, a zatim i rešavanje problema nepostojanja ispitnih pitanja na određenim predmetima, uvođenje svečane dodele diploma na fakultetu i formiranje fonda namenjenog za sufinansiranje sledeće godine. Fond za sufinansiranje je svakako primaran, jer ćemo konačno nakon nekoliko godina znati pre oktobra koliku školarinu će studenti plaćati u zavisnosti od ostvarenog broja bodova i na taj način dugoročno rešiti problem malih budžetskih kvota.

Šta vas najviše koči u tome da delujete još efikasnije u studentskoj politici?

Najviše nas koči upravo nedostatak finansijske podrške od strane fakulteta. Organizacije koje imaju određene finansije, makar i minimalne, imaju mnogo bolje uređen sistem organizovanja. Pored toga postoji određeno nepoverenje između profesora i studentskog parlamenta koje smo nadam se u ovom sazivu bar donekle prevazišli. Studentski parlament bi trebalo da se usmeri upravo na poboljšanje kvaliteta studija, ali u kontinuitetu, jer to nije problem koji se rešava u toku jedne godine.

 

Lazar Šaulić, predsednik parlamenta Fakulteta organizacionih nauka.

Šta vas je motivisalo da počnete da se bavite studentskom politikom?

U studentsko organizovanje tačnije Studentski parlament ušao sam sa ciljem da taj parlament pozicioniram u očima studenata i profesora kao ozbiljnu instituciju koja se bavi studentskim pitanjima i širokim dijapazonom projekata korisnim po studente, po ugledu na strukovne studentske organizacije.

Koje obaveze i beneficije podrazumeva zvanje predsednika studentskog parlamenta na Fakultetu organizacionih nauka?

Što se tiče formalnih obaveza to su zakazivanja i vođenje redovnih sednica studentskog parlamenta i zastupanje parlamenta u javnosti. Neformalno, postoji dosta internih sastanaka i strateških odluka koje treba doneti za kratko vrijeme, a mogu biti ključne u nekim situacijama što iztiskuje dosta stresa, rizika i odgovornosti.Kada govorimo o beneficijama, to su uglavnom plaćena putovanja na stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu i bolji kontakt sa profesorima i stručnim službama na fakultetu.

Kolikim budžetom raspolažu studentske organizacije na FON-u i da li su finansirane od strane samog fakulteta?

Studentski parlament i studentske organizacije na FON-u jesu finansirane od strane samog fakulteta odlukom Saveta. Ne mogu da govorim o visini budžeta jer je to poslovna tajna.

Da li studentski parlament radi nešto povodom žalbi studenata na određene profesore i žalbi na zastarelu literaturu iz koje se uči?

Studentski parlament Fakulteta organizacionih nauka je organizovao projekat pod imenom “Otvorena vrata” koji predstavlja svakodnevne otvorene konsultacije za studente u našoj kancelariji, sa ciljem da se reše sve molbe, žalbe, pitanja i zahtevi studenata. Takođe, u planu je da se uvede sanduče sa određenom formom žalbe gde će studenti imati pravo anonimno da se žale na bilo kog profesora ili asistenta, pa ćemo mi u skladu sa tim reagovati.

S obzirom da se studenti FON-a žale zbog zatvaranja FONfea, da li postoji inicijativa za njegovo ponovno otvaranje i ima li parlament uticaja na tu odluku?

Pretpostavljam da je reč o starijim generacijama studenata, ali mi konkretno nismo primili ni jednu zvaničnu žalbu. Iz mog ugla gledišta, smatram da teško postoji uopšte mogućnost za ponovnim otvaranjem s obzirom da se fakultet renovira i da je taj prostor predviđen za nove kancelarije, učionice i računarski centar. Nije konkretno u nadležnosti Studentskog parlamenta da utiče na takvu odluku, ali sigurno bi postojala mogućnost da se napravi dopis za Upravu fakulteta sa potpisima podrške studenata.

Kako komentarišete česte optužbe kolega koji se ne bave studentskom politikom, da studentski predstavnici ne rade ništa za studente i da se ne bore za njihova prava?

Svako od naših kolega koji redovno prati naš sajt i našu zvaničnu stranicu – https://www.facebook.com/fonparlament informisan je o svim našim aktivnostima. Tu studenti imaju priliku da vide sve akcije studentskih predstavnika kada govorimo o pomeranju kolokvijuma ili ispita, povraćaja sredstava od nelegelalnih naplata studentima, stavova studentskih predstavnika oko visine školarine, rešavanja tekućih problema na manje više svim godinama i slično. Naravno, svako ima pravo na svoje mišljenje, mada su uglavnom studenti neinformisani o radu studentskih predstavnika i imaju zablude o njihovim nadležnostima i odlukama na koje oni mogu uticati. U te svrhe organizovali smo tribine pod imenom Upoznaj Studentski parlament, kao i projekat Otvorena vrata.

Koje probleme vi lično nastojite trenutno da rešite kao predsednik studentskog parlamenta vašeg fakulteta?

U ovom trenutko nastojimo da utičemo na donošenje odluke o održavanju šestog vanrednog roka za studente odnosno oktobar 2. Takođe, pokušavamo da utičemo na kreiranje programa besplatnih knjiga za materijalno ugrožene ili pak na sniženje postojećih cena, pošto se protivimo komercijalizaciji znanja. Paralelno sa time smo u organizaciji mnogih sportskih, humanitarnih, edukativnih i zabavnih događaja.

Šta vas najviše koči u tome da delujete još efikasnije u studentskoj politici?

Mislim da sve studentske predstavnike najviše koče u svom radu kratki mandati. Svi mi imamo redovnu nastavu, ispitne rokove, kolokvijumske sedmice, praznike… Na sve to dodajte izbore za Studentski parlament koji se dešavaju svake godine i vreme potrebno za lobiranje i organizovanje izborne kampanje. Tako da postoji malo vremena da se ostvari kontinuitet u radu i nekada se naprave pogrešni prioriteti u skladu sa našim pravim poslom. To je jedna od stvari za koju bih studentskim predstavnicima na višem nivou savetovao da se zalažu.

 

 

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *